Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/investexpo.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/investexpo.jpg

investexpo.jpg 

Jedan od izlagača na ovogodišnjem Novosadskom sajmu investicija „Investexpo“ je bila i Opština Bački Petrovac. U „Master centru“ na zajedničkom štandu Južno-bačkog okruga Opština Bački Petrovac je predstavila svoje privredne potencijale i mogućnosti investiranja u industrijskim zonama.
Da bi Opština Bački Petrovac dobila status ozbiljnog ponuđača mogućim investitorima morala je više godina ozbiljno raditi na planu razvoja opštine.
Opština Bački Petrovac prepoznala je vrednost stvaranja planske osnove razvoja te je u proteklom periodu izradila:

- Plan opšteg uređenja naselja Gložan,
- Plan opšteg uređenja naselja Kulpin,
- Plan opšteg uređenja naselja Maglić
- Prostorni plan Opštine Bački Petrovac,
- Genaralni plan naselja Bački Petrovac,
- Plan genaralne regulacije sa detaljnom regulacijom na javnom građevinskom zemljištu blokova 33, 34 i 35 u Bačkom Petrovcu,
Za prostor priobalja reke Dunav, započeta je izrada Plana generalne regulacije „Etno-park“ Gložan u Gložanu, a u okviru projekta „Dunavski san“ koji predstavlja podizanje turističkih resursa, infrastrukture i smeštajnih kapaciteta u Opštini Bački Petrovac kao i oživljavanja obale Dunava i uključivanje u evropske trendove iskorišćavanja njegovih prirodnih potencijala. Idejno konceptualno rešenje „Etno-park“ Gložan predviđa niz sadržaja u prostoru ukupne površine od 187 ha. Obala Dunava je povezana asfaltnim putem sa najbližim naseljem opštine Gložanom. Sledeći korak u realizaciji ove ideje je opremanje infrastrukturom i izgradnja pristaništa na delu Dunava.
U fazi izrade su :
- Plan detaljne regulacije za radnu zonu u naselju Maglić,
- Plan detaljne regulacije za radnu zonu u naselju Gložan
- Plan generalne regulacije za kompleks „Etno-park“ Gložan.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac