Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Dana 17. i 18. decembra 2012. godine predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je prisustvovao potpisivanju ugovora u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo . Opština Bački Petrovac je putem projekata , sa kojima je konkusisala u ovom sekretarijatu, dobila 40 miliona dinara. Sredstva su namenjana za nastavak komasacija u katastarskim opštinama Kulpin i Bački Petrovac, za poljočuvarsku službu u opštini i za poboljšanje vodosnabdevanja.