106. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 04.09.2023. godine održana je 106. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Mihal Hatalјa, Gavra Govorčin i Bojana Ilišević.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Razmatranje Zahteva, te davanje saglasnosti na izvođenje radova za potrebe udružnja „MY“.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:

 

Z A K Lj U Č A K

 

D a j e s e saglasnost Klubu volontera Nis a.d. iz Beograda za izvođenje radova za potrebe Udružnja „MY“ na parceli u ulici Narodne revolucije broj 7 u Bačkom Petrovcu.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика