Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U četvrtak 12. februara t. g. održana je 14. sednica Opštinskog veća Bački Petrovac.
Sednici su prisustvovali svi članovi Opštinskog veća i to: predsednik opštine i ujedno predsednik Opštinskog veća Vladimir Turan, zamenik predsednika opštine Radomir Zotović, Vladimir Valentik, Daniel Spevak, Jan Jovankovič, Tatiana Cerovski, Rastislav Balca, Branislav Cesnak, Tihomir Ćetković, Viera Miškovicova i Samuel Valo.
Po usvojenom dnevnom redu i zapisnika sa prethodne dve sednice, članovi Opštinskog veća su razmatrali predložene tačke dnevnog reda.
Opštinsko veće je izglasavanjem dalo predlog Skupštini opštine za izmenu i dopunu Odluke o javnoj kanalizaciji. Izmena se odnosi na rok priključenja na kanalizaciju, što je u dosadašnjoj odluci bilo dve godine od donošenja Odluke o javnoj kanalizaciji. Sada se odluka dopunjuje sa: i odmah čim se steknu uslovi a najkasnije 6 meseci od završetka izgradnje ulične kanalizacije.

Na dnevnom redu su bili izveštaji o radu Opštinske uprave i opštinske Biblioteke „Štefan Homola“ kao i finansijski izveštaji za spomenute ustanove.
Načelnica Opštinske uprave Milina Labat je izvestila o radu Opštinske uprave u 2008. godini. Istakla je da je u Opštinskoj upravi zaposleno 46 radnika u okviru pet odeljenja. Specifičnost rada u 2008. godini ogledala se u tome što je to bila izborna godina tj. održani su izbori za predsednika Srbije, parlamentarni i lokalni izbori, što je uslovilo povećan obim rada. Ono što možemo označiti kao značajno za prethodnu godinu je uvođenje datoteke matične evidencije u elektronskom obliku, kao i umrežavanje mesnih kancelarija sa Opštinskom upravom. Takođe je izvršeno preuzimanje i obavljanje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda od Poreske uprave. Članovi Opštinskog veća su pohvalili rad Uslužnog centra i izglasali predloženi izveštaj o radu Opštinske uprave kao i finansijski izveštaj za 2008. godinu.
 Na rad i finansijski izveštaj opštinske Biblioteke „Štefan Homola“ u 2008. godini članovi nisu imali primedbe samo pohvale sa preporukom da se i dalje nastavi sa ovakvim radom i stoga je ova tačka izglasana jednoglasno.
 Takođe, može se reći bez diskusije članovi su izglasali i Program rada Skupštine opštine za 2009. godinu.
 Na dnevnom redu sednice našla se i informacija o sprovođenju komasacije u k. o. Maglić. Sekretar Komisije za komasaciju zemljišta u opštini Dušan Govorčin izvestio je članove o toku radova na sprovođenju komasacije. Trenutno je postupak u fazi pozivanja građana koji imaju nekretnine u k. o. Maglić radi utvrđivanja posedovnog stanja i vlasništva koje imaju odnosno drže u posedu u k. o. Maglić. Napomenuo je da se postupak komasacije odvija po utvrđenoj dinamici radova bez značajnih poteškoća na osnovu čega su članovi Opštinskog veća i prihvatili informaciju.
Što se tiče zahteva pristiglih na Opštinsko veće članovi su pozitivno izglasali zahtev ZU Doma zdravlja „Bački Petrovac“ za finansiranjem lekara pulmologa. Navedene usluge lekar specijalista bi pružao kroz povremeno vršenje poslova koje će finansirati Opština Bački Petrovac.
Sledeći zahtev koji se našao pred članovima Opštinskog veća Bački Petrovac je bio zahtev štamparije „Neografija“ iz Slovačke Republike, gde se traži produženje roka za početak izgradnje na parceli u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu. Naime, zahtev se našao na dnevnom redu zbog toga što je ugovoren zakup od 3. godine istekao a samim tim i vremenski rok određen za izgradnju pogona u industrijskoj zoni po važećoj odluci Skupštine opštine Bački Petrovac. Pošto spomenuta firma nije realizovala ugovorne obaveze članovi Opštinskog veća su odlučili da se raskine postojeći ugovor sa štamparijom „Neografija“ a za predmetnu parcelu će se sprovesti propisani postupak davanja u zakup. 
Zahtev Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ iz Gložana je prihvaćen. Radi se o promeni i dopuni Statuta škole tj. uvodi se i obrazovanje odraslih a to se konkretno odnosi na izvođenje osnovne informatičke obuke, kursa stranih jezika i edukacije iz oblasti ekologije. Povodom ove promene statuta saglasnost im je dao i resorni pokrajinski sekretarijat.
Takođe, zahtev Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za produženje sufinansiranja programa pomoći nemoćnima i starima u kući koje sprovode geronto-domaćica za mesec februar je prihvaćen. Ovu službu će zajednički sufinansirati Opština Bački Petrovac i njene mesne zajednice.
Po zadnjom tačkom dnevnog reda razmatrani su zahtevi građani. Dva zahteva za materijalnu pomoć nisu prihvaćena dok je zahtev za produženje zakupa stana za socijalno stanovanje produžen na 6 meseci.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac