19. sednica Opštinskog veća

U četvrtak 30. aprila tekuće godine održana je 19 sednica Opštinskog veća. O predloženim tačkama članovi su se izjasnili na sledeći način:
1. Prihvatili su Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2008. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
2. Prihvatili su predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2009 – 2012. godine,
3. Prihvatili su nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
4. Prihvatili su dopunu Izveštaja o radu za 2008. godinu JP za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
5. Molbu Lovačkog društva „Lesik“ Bački Petrovac su odložili za sledeću sednicu,
6. Prihvatili su Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za građevinsko zemljište u državnoj svojini,
7. Prihvatili su predlog za imenovanje direktora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
8. Razmatrali su zahteve građana i udruženja pristigla do dana održavanja ove sednice Opštinskog veća.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика