22. sednica Opštinskog veća

Sednica Opštinskog veća održana je u ponedeljak 8. juna 2009. godine sa početkom u 20,00 časova u maloj sali zgrade opštine.
Na osnovu usvojenog dnevnog reda razmatrane su sledeće tačke:
1. Peticija građana naselja Gložan,
2. Zapisnik sa III. sednice Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja „Bački Petrovac“ od 21. aprila 2009. godine,
3. Informacija o restituciji crkvene imovine od strane Opštinskog javnog pravobranilaštva,
4. Zahtev Mesne zajednice Maglić o ustupanju poseda nad crpnom stanicom i pijacom,
5. Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
6. Rešenja o imenovanju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
7. Rešenja o imenovanju članova Skupštine d. o. o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac“ kao predstavnika Opštine Bački Petrovac,
8. Zahtev Nikole Jurice iz Kulpina.

Kao prva tačka dnevnog reda razmatrana je peticija građana Gložana. Naime, građani Gložana su izrazili svoje nezadovoljstvo sa rešenjem i postupkom Centra za socijalni rad prilikom usvajanja deteta koje je do bilo u hraniteljskoj porodici u Gložanu. Revolt građana Gložana odnosi se na rešenje Centra,  da izvrši usvajanje deteta koje je bilo više od četiri godine u hraniteljskoj porodici u Gložanu a koje se usvajanjem odvodi u drugu porodicu i u drugu sredinu. Potpisani građani traže da se dete vrati u hraniteljsku porodicu. Takođe, potpisani građani su izrazili ogorčenje nad načinom na koji je dete odvedene iz ove porodice. U vezi ovog problema i nemilog događaja članovima veća je na postavljena pitanja odgovarala direktorka Centra za socijalni rad Biljana Drakulić. Na osnovu diskusije, u kojoj su učestvovali svi članovi veća, donet je zaključak, da članovi Opštinskog veća podržavaju peticiju građana Gložana sa željom da se dete vrati porodici u Gložanu ukoliko za to postoje realne šanse i da će morati poštovati odluku viših organa koji rešavaju po ovom predmetu.
Druga tačka dnevnog reda bila je razmatranje zapisnika Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja „Bački Petrovac“ u kome se nalazi informacija o inspekcijskoj kontroli sprovedenoj u ovoj ustanovi. Članovi Opštinskog veća su razmotrili ovaj zapisnik i doneli zaključak da se za sledeću sednicu veća dostavi zapisnik inspektora o sprovedenoj kontroli.
Opštinsko javni pravobranilac Katarina Rašeta je dala na razmatranje informaciju o restituciji crkvene imovine na zahtev Slovačke evangeličke a. v. crkvene opštine Bački Petrovac, koja traži da im se vrati zgrada u Ulici Lava Tolstoja b. 1 u Bačkom Petrovcu tzv. Čajakova škola. Ovaj zahtev se nalazi pred Direkcijom za restituciju Republike Srbije koja vodi ovaj postupak sa predlogom da se crkvenoj opštini vrati zgrada u naturalnom stanju.
Opštinsko veća je takođe prihvatilo zahtev Mesne zajednice Maglić da im se daju na korišćenje parcele na kojima se nalazi crpna stanica za snabdevanje vodom i pijaca.
Takođe su juče članovi Opštinskog veća prihvatili zahtev za razrešenje v. d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac Miroslava Častvena, građ. inž. iz Bačkog Petrovca i istog predložili za direktora pomenute javne ustanove.
Na predlog predsednika opštine imenovani su i članovi Skupštine d. o. o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac“ kao predstavnici Opštine Bački Petrovac. Imenovani su: Vladimir Turan, Branislav Cesnak i Jan Bohuš.
Zadnja tačka dnevnog reda koje je bila zahtev za pomoć Nikole Jurice iz Kulpina bila je odbijena, pošto je imenovani već problem rešio.
 

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика