28. sednica Opštinskog veća

U utorak 20. oktobra 2009. godine u maloj sali zgrade opštine održana je 28. sednica Opštinskog veća.
Na dnevnom redu je bio predlog Upravnog odbora Centra za socijalni rad za imenovanje vršioca dužnosti direktora ove ustanove. Upravni odbor je predložio Aleksandru Arsenin, diplomiranog sociologa iz Bačke Palanke. Članovi Opštinskog veća su usvojili predlog sa zaključkom da imenovanoj mandat traje najviše 3. meseca i da posle isteka mandata Centar za socijalni rad ili Opština Bački Petrovac nemaju nikakvu obavezu prema imenovanoj.
Opštinsko veće je prihvatilo Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Zoranu Dmitroviću, Nataši Šijaković, Samostalnoj radnji „Uzgoj živine Jovan Kolarski“, AD PD „Maglić“ i AD „Petrovec“, koji su ovo pravo stekli kao odgajivači stoke i vlasnici sistema za navodnjavanje.

Članovi su dali saglasnog na javni poziv za prijavljivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu a koji važi do 30. oktobra 2009. godine.
I sledeća tačka je bila vezana za istu temu. Članovi su dali saglasnost na Pravilnik o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ovim Pravilnikom se uređuje postupak i način davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kriterijumi za utvrđivanje početne cene zakupa, prestanak zakupa, kao i rad Komisije koja realizuje zakup.
U skladu sa zakonom Opštinska uprava mora dva puta godišnje da podnese izveštaj Skupštini opštine i Opštinskom veću o trošenju sredstava budžeta. Članovi su prihvatili Izveštaj o realizaciji budžeta za 2009. godinu u prvih devet meseci sa zaključkom da Lokalna poreska administracija mora do kraja godine naplatiti veći procenat potraživanja za porez na imovinu i građevinsko zemljište.
Na sednici se diskutovalo i o Informativnom centru „Bački Petrovac“ , kao i o Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ i o stalnom problemu odlaganja otpada.
U završetku sednice prihvatili su Rešenja o regresiranju autobuskih karata za učenike i studente za mesec oktobar i novembar 2009. godine. 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика