37. Sednica Opštinskog veća

U utorak 09. februara 2010.  godine  sa početkom u  18,00 časova održana je 37. sednica Opštinskog veća .
Članovi Opštinskog veća su razmatrali i doneli sledeća akta:
1. Predlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom u Opštini Bački Petrovac;
2. Predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih , trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za privređivanje igara na sreću;
3. Smernice Odeljenju za budžet , finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac za izradu nacrta Odluke o budžetu  Opštine Bački Petrovaca 2010. godinu;
4. Rešenje o preciziranju oblasti za koje su zaduženi članovi Opštinskog veća  Opštine Bački Petrovac;
5. Zahtev Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ za  finansiranje lekara pulmologa  , kao i Zahtev za finansiranje troškova analize PAP testova u 2010. godini;
6. Zahtev Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Predškolske ustanove „Včielka“  Bački Petrovac i Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Maglića da Opština Bački Petrovac  izdvoji deo sredstava za finansiranje priključenja na javnu kanalizacionu mrežu u naselju Maglić;
7. Odgovor na peticiju građana Mesne zajednice Kulpin;   
8. Razmotreni su zahtevi građana.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика