38. sednica Opštinskog veća

U utorak 16. februara 2010. godine sa početkom u 18,00 časova održana je 38. sednica Opštinskog veća. Članovi Opštinskog veća su usvojili sledeća akta:
1. Predlog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2010. godinu
2. Predlog Rešenja o imenovanju direktorice Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac
3. Rešenje o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u organima Opštine Bački Petrovac , ust novama  i drugim oblicima organizovanja koji se finansiraju iz budžeta Opštine Bački Petrovac
4. Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Progres iz Bačkog Petrovca za 2010 . godinu
5. Data je saglasnost na Odluku o ceni komunalnih usluga Upravnog odbora D.O.O. Gloakvalis iz Gložana
6. Data je saglasnost na odluku o ceni komunalnih usluga  Upravnog odbora  Javnog preduzeća za komunalno- stambene poslove Komunalac iz Maglića.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика