Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U utorak 02. marta 2010. godine sa početkom u 18.00 časova održana je 40 sednica Opštinskog veća. Članovi Opštinskog veća usvojili su sledeća akta:
1. Predlog Odluke o ukidanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju,
2. Predlog Odluke o izmenama Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštine Bački Petrovac,
3. Prihvaćen je Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac od 22. februara 2010. godinu,
4. Prihvaćen je Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2010. godinu,
5. Razmatrani su pojedini zahtevi građana.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac