Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U utorak 16. marta 2010 sa početkom u 18,00 časova održana je 42 sednica Opštinskog veća.
Članovi Opštinskog veća su usvojili sledeća akta:
1. Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2009. godinu  Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
2. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac;
3. Predlog Rešenja o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
4. Predlog Odluke o budžetu  Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu
5. Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u k.o. Gložan na osnovu rezultata drugog kruga javnog nadmetanja;
6. Izvršene su izmene predloga Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
7. Data je saglasnost na Pravilnik o trećim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi  Opštine Bački Petrovac
8. Prihvaćen je Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu
9. Data je saglasnost na Finansijski plan Opštinske uprave  Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu
10. Usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranioca za 2009. godinu