Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U sredu 17. marta 2010. godine sa početkom u 18,00 časova održana je 43 sednica Opštinskog veća.
Članovi Opštinskog veća su usvojili sledeća akta:

1. predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
2. predlog Rešenja o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
3. Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2009. godinu, kao i Program rada za 2010. godinu Slovačkog vojvođanskog pozorišta,
4. Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2009. godinu, kao i Program rada i Finansijski plan za 2010. godinu Mesne zajednice Gložan,
5. Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2009. godinu, kao i Program rada za 2010. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
6. Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2009. godinu, kao i Program rada i Finansijski plan za 2010. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
7. Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2009. godinu,
8. Izveštaj o radu Kancelarije za mlade Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu, te je pokrenuta inicijativa za institucionalno uređenje ove ustanove,
9. Podržan je rad Omladinskog udruženja „E.Y.B.L.“ Bački Petrovac,
10. Rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za mesec april 2010. godine.