66. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 26.05.2022. godine održana je 66. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-jednokratna novčana pomoć zaposlenima u PU „Včielka“ Bački Petrovac 

 

2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve- Oš Jan Amos Komenski Kulpin. 

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 37/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 780.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 148/0, program 08 – Predškolsko vaspitanje, programska aktivnost: 2002-0002 – Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ekonomska klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima (4144 -  Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članovima uže porodice i druge pomoći zaposlenom) za iznos od 780.000,00 dinara, radi isplate jednokratne novčane pomoći zaposlenima u PU „Včielka“ Bački Petrovac.

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo:

Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 37/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 251.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 139/0, program 09 – Osnovno obrazovanje, programska aktivnost: 2003-0001 – Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti (5113 -  Kapitalno održavanje zgrada i objekata) za iznos od 251.000,00 dinara, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика