96. sednica Opštinskog veća

Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 07. februara sazvao XCVI sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali : predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac: Ondrej Stupavski, Samuel Valo, Karol Boldocki i Bbranislav Cesnak. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvivali: Ondrej Benka, direktor JKP „Progres“, Čedomir Rupar, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić, Ondrej Srnka, direktor d.o.o „Gloakvalis“ Gložan i opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta.
Dnevni red XVCI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac:
1. Razmatranje Programa poslovanja i Finansijskog plana za 2012. godinu Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje Izveštaja o radu i Preliminarnog finansijskog izveštaja za 2011. godinu, kao i Programa poslovanja i Finansijskog plana za 2012. godinu Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
3. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu, kao i Plana rada i Finansijskog plana za 2012. godinu d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
4. Razmatranje nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta,
5. Razmatranje nacrta Odluke o materijalnoj pomoći porodici sa decom,
6. Razmatranje zahteva za izdvajanje sredstava iz tekuće budžetske rezerve za isplatu izrade sanacionog plana za otklanjanje posledica požara i izradu Pravila zaštite od požara i plana evakuacije sa uputstvima za postupanje u slučaju požara Slovačkog vojvođanskog pozorišta,
7. Razmatranje predloga punomoćnika mldb. Nikoline Kovačević, advokata Vojinović Zdravka, radi postizanja poravnanja po tužbi za naknadu nematerijalne štete a zbog ujeda psa lutalice,
8. Razmatranja molbe za finansijsku pomoć udruženja „Herkul“ iz Bačkog Petrovca,
9. Pitanja i predlozi.
 
Na početku sednice su članovi Opštinskog veća najpre podržali predlog predsednika opštine Vladimira Turana, da se četvrta tačka „Razmatranje nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta“ skine sa dnevnog reda a potom ovako izmenjen dnevni red i usvojili.
Prve tri tačke su se odnosile na izveštaje o radu i finansijske izveštaje za 2011. godinu za komunalna preduzeća iz Maglića i Gložana, te na programe poslovanja i finansijske planove za 2012. godinu za sva tri komunalna preduzeća - Javno preduzeće za komunalno – stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, Javno preduzeće za komunalno – stambene poslove „Komunalac“ Maglić i d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan. Direktor JKP „Progres“ Ondrej Benka predstavio je plan rada za tekuću godinu. Pomenuo je projekte koji su deo strategije razvoja preduzeća i biće orijentisani na razvoj ljudskih resursa. U projekte, koje JKP „Progres“ planira ostvariti, spadaju: izgradnja dve javne česme u Bačkom Petrovcu, izgradnja trafostanice na crpnoj stanici vodovoda Bački Petrovac, rekonstrukcija zelenih pijaca u Bačkom Petrovcu i Kulpinu, završetak izgradnje kanalizacije u naselju Bački Petrovac, nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Kulpin, izgradnja pogona za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu, izrada studije izvodljivosti za crpnu stanicu vodovoda Bački Petrovac i izrada studije izvodljivosti za rekonstrukciju vodovodne mreže u Bačkom Petrovcu i Kulpinu. Plan rada za 2012. godinu Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Komunalac“ Maglić je izneo njegov direktor Čedomir Rupar. U planirane aktivnosti ovog preduzeća spadaju: proizvodnja i distribucija vode, odvođenje otpadnih voda, uređenje i održavanje pijace i vašara, čišćenje javnih površina i ostale sporedne delatnosti. Ondrej Srnka, direktor d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan predstavio je plan rada i finansijski plan za 2012. godinu. Među glavne ciljeve komunalnog preduzeća u 2012. godini spada kvalitetno snabdevanje vodom za piće građana na području Mesne zajednice Gložan, odvođenje atmosferskih voda, odvođenje otpadnih voda, uređenje i održavanje zelenih površina, iznošenje smeća i održavanje deponije smeća. Planove rada sva tri preduzeća su članovi Opštinskog veća podržali.
Četvrta tačka dnevnog reda se odnosila na Razmatranje nacrta Odluke o materijalnoj pomoći porodici sa decom. Po rečima predsednika opštine Vladimira Turana, pravo na materijalnu pomoć porodici sa decom se odnosi na jednokratnu materijalnu pomoć u iznosu od 150 eura za svako rođeno dete. I ovu tačku dnevnog reda su članovi Opštinskog veća prihvatili.
U nastavku sednice razmatran je zahtev, koji se odnosio na izdvajanje sredstava iz tekuće budžetske rezerve za isplatu izrade sanacionog plana za otklanjanje posledica požara i izradu Pravila zaštite od požara i plana evakuacije sa uputstvima za postupanje u slučaju požara Slovačkog vojvođanskog pozorišta. Ova tačka dnevnog reda usvojena je bez primedbi.
Šesta tačka odnosila se na razmatranje predloga punomoćnika mldb. Nikoline Kovačević, advokata Vojinović Zdravka, radi postizanja poravnanja po tužbi za naknadu nematerijalne štete a zbog ujeda psa lutalice. Nakon kraće diskusije podržan je predlog predsednika opštine Vladimira Turana, da naknada štete iznosi 75.000 dinara plus sudski troškovi.
Na kraju sednice razmotrena je molbu za finansijsku pomoć sportskom udruženju „Herkul“ iz Bačkog Petrovca, za koji će Opština Bački Petrovac će obezbediti finansijska sredstva iznosu od 30.000 dinara. Ove finansije su im potrebne za učešće na evropskom takmičenju u Sloveniji.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика