Dana 16.12.2020. godine održana je 14. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

grb-opstine-vesti.pngDana 16.12.2020. godine održana je 14. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Saša Pećkovski, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jana Pavlisa iz Bačkog Petrovca, ul. Liptovska br. 8;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojše Marušića iz Maglića, ul. Maršala Tita br.63;
2. Podnošenje Predloga za dopunu dnevnog reda VII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jana Pavlisa iz Bačkog Petrovca, ul. Liptovska br. 8 i predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojše Marušića iz Maglića, ul. Maršala Tita br.63.
Povodom 2. tačke dnevnog reda reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je predložilo dopunu dnevnog reda VII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac i podnelo predsedniku Skupštine Opštine Bački Petrovac Predloga za dopunu dnevnog reda VII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, koje će biti objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика