Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na IX sednici Opštinskog veća članovi su razmatrali predloženi dnevni red i doneli sledeće zaključke:
1. utvrdili predlog Odluke o budžetu opštine Bački Petrova za 2009. godinu,
2. utvrdili predlog Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
3. utvrdili predlog Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
4. utvrdili  predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac,

5. doneli Rešenje o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona,
6. razmotrili predlog Programa mera za ublažavanje ekonomske i finansijske krize u Opštini Bački Petrovac dostavljen od odbornika Jaroslava Popovića,
7. doneli zaključak o pristupanju izradi Elaborata opravdanosti investicionog zahvata radi eksploatacije termomineralnih voda na području Opštine Bački Petrovac,
8. doneli zaključak o povećanju cena usluga za celodnevni i poludnevni boravak dece u PU „Včielka“,
9. usvojili Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
10. razmotrili zahteve:
a. Subotin Zibe – doneli rešenje,
b. Šimo Vere – doneli zaključak,
c. Kopčok Danijele  – doneli zaključak.