Izveštaj sa 1. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiPredsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 22.06.2016. godine sazvao 1. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, zamenik predsednika Opštine Brna Jan i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Bojanić Predrag,Anušjak Milan i Werle Karol.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:                           

- usvajanje zapisnika sa 101. i 102.sednice Opštinskog veća 

1. Razmatranje i donošenje Rešenja o razrešenju v.d.načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

2. Razmatranje i donošenje Rešenja o postavljanju v.d.načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

3. Razmatranje i donošenje odluke povodom Javnog oglasa za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu ,

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja predsednika opštine i službe predsednika opštine za 2015. godinu ,

6. Razmatranje usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac za 2015 godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu,

8. Razmatranje godišnjeg Izveštaja o radu Kancelarije za mlade Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu,

9. Razmatranje i donošenje odluke povodom Zaključka kojim se usvaja Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JP „Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,

10. Razmatranje i donošenje odluke povodom molbe koju je podnela Balaž Marija iz Gložana.

11. Razmatranje i donošenje Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac

 Nakon što su usvojeni zapisnici sa 101. i 102.sednice Opštinskog veća , doneta su: Rešenje o razrešenju v.d.načelnika Opštinske uprave Govorčin Dušana, Rešenje o postavljanju v.d.načelnika Opštinske uprave Labat Miline i jednoglasno je doneta odluka da se raspiše Javni oglas za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac . Takođe su usvojeni  Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu, Izveštaj o radu predsednika opštine i službe predsednika Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu, Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu, Izveštaj o radu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu, Izveštaj o radu Kancelarije za mlade Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu i Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JP „Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period od 01.01.-31.03.2016.godine, te su isti prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Nakon toga su članovi opštinskog veća jednoglasno doneli zaključak kojim su molbu Balaž Marije iz Gložana za jednokratnu novčanu pomoć prosledili Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac na postupanje a na osnovu Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac. Zatim je utvrđen predlog  Rešenja o postavljanju komandanta , zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovaci i isto prosleđeno Skupštini Opštine Bački Petrovac na donošenje .

 Predsednik opštine Srđan Simić je 1. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 22.juna 2016. godine u 15,45h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика