Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 18.05.2016. godine sazvao 100. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Branislav Kevenski, Katarina Melegova Melihova i Gavra Govorčin.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 99.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016.godinu,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o konsolidovanom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu,
4. Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve :

a) izgradnje hidrantske mreže za poslovni objekat Sportska hala u Gložanu.
b) adaptaciju zgrade pozorišta

Nakon što je usvojen zapisnik sa 99.sednice Opštinskog veća ,usvojen je jednoglasno i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016.godinu. Zatim je usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu kao i Odluka o konsolidovanom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu, te prosleđeni Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Jednoglasno su doneta Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske reserve za izgradnju hidrantske mreže za poslovni objekat Sportske hale u Gložanu i adaptaciju zgrade pozorišta.

Predsednik opštine Pavel Marčok je 100. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 18.maja 2016. godine u 13,00h.