Izveštaj sa 12. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 27.11.2020. godine održana je 12. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Aleksandar Nakić, Saša Pećkovski i Gavra Govorčin.

Opravdano odsutni: Srđan Simić, Srđan Stojanović i Ondrej Bovđiš.
Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta i pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac za oblasti zaštite životne sredine, turizma i društvenih delatnosti Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I   R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 05.11.2020. godine i 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 17.11.2020. godine;

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanje prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o prihvatanju udela bez naknade;
4. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o boravišnoj taksi i godišnjem nivou boravišne takse;
5. Razmatranje Odluke Upravnog odbora „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ ( od dana 13.11.2020. godine) o izmenama i dopunama Statuta pozorišta „SOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom iste;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE Bački Petrovac,
B) Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE Bački Petrovac,
V) Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE Bački Petrovac,
G) Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE Bački Petrovac;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac,
B) Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac,
V) Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac,
G) Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora PU „VČIELKA“ Bački Petrovac,
B) Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „VČIELKA“ Bački Petrovac;

9. Razmatranje Zahteva O.Š. „Jan Čajak“ Bački Petrovac od dana 19.11.2020. godine za obezbeđenje finansijskih sredstava za povećanje bezbednosti učenika u 2021. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
10. Razmatranje zahteva Ministarstva finansija, Uprave za trezor- sektor za informacione tehnologije broj 093-482-3/2020-001-006 od dana 17.11.2020. godine, za dobijanje saglasnosti u cilјu izgradnje optičkih privoda, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje Nalaza i mišlјenja veštaka – Analiza poslovanja JKP „PROGRES“ BAČKI PETROVAC broj 92/20 od dana 18.11. 2020. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
13. Pitanja i predlozi

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Rešenje je objavlјeno na sajtu i u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Rešenja o prihvatanju udela bez naknade i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o boravišnoj taksi i godišnjem nivou boravišne takse. Javni poziv i nacrt Odluke objavlјeni su na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac prihvata Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE u Bačkom Petrovcu od 13.112020. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac radi davanja saglasnosti na istu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora, predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora, predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora i predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE Bački Petrovac i prosleđuje iste Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora, predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora, predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora i predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac i prosleđuje iste Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora i predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustave „VČIELKA“ Bački Petrovac i prosleđuje iste Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za angažovanje školskog policajca. Za realizaciju ovog zaklјučka zaduženo je Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost Minstarstvu finansija, Upravi za trezor – sektor za informacione tehnologije za obavlјanje radova ( izgradnja optičkih privoda) koji će biti izvedeni od strane Telekom – a Srbije a.d. , a u cilјu realizacije unapređenja telekomunikacionih usluga u poslovnom prostoru ekspoziture Uprave za trezor u Bačkom Petrovcu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon diskusije, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac predlaže Skupštini Opštine Bački Petrovac da: da saglasnost na statusnu promenu – pokretanje stečajnog postupka JKP „Progres“ Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Donošenjem ovog Zaklјučka prestaje da važi Zaklјučak broj 016-4/187-2020 od dana 17.11.2020. godine.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 11,36 časova.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика