Izveštaj sa 13. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 19.12.2016. godine sazvao 13. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 12.sednice Opštinskog veća

 

1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2017 godinu,

2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac,

3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Kadrovskog plana Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu,

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2015/2016 godinu i Godišnjeg plana rada škole za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

5. Razmatranje usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2015/2016 godinu i Godišnjeg plana rada škole za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu i Godišnjeg plana rada škole za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

7. Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ za 2016 godinu, Finansijskog plana za 2016 godinu II izmena i Plansko izveštajne tabele za ustanove primerne zdravstvene zaštite za period od 01.01 – 30.01.2016.godine,

8. Razmatranje i usvajanje Programa poslovanja preduzeća za 2017. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac,

9. Razmatranje i usvajanje Programa poslovanja preduzeća za 2017. godinu JP za KSP „Komunalac“ Maglić,

10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2016 godinu – po kvartalima,

11. Razmatranje i utvrđivanje predloga rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

12. Razmatranje i utvrđivanje predloga rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

13. Razmatranje i utvrđivanje predloga rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

14. Razmatranje i utvrđivanje predloga rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

15. Razmatranje i utvrđivanje predloga rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

16. Razmatranje i utvrđivanje predloga rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

17. Razmatranje i davanje saglasnosti na Kontrolne liste Inspekcije za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac,

18. Razmatranje i donošenje rešenja povodom Zahteva za određivanje visine naknade za rad likvidacionog upravnika i naknade troškova u vezi sa sprovođenjem likvidacije koji je podnela JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac – u likvidaciji“ Bački Petrovac,

19 .Razmatranje i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve zbog obezbeđivanja sredstava za isplatu realizacije ugovora,

20. Razmatranje i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve zbog obezbeđivanja sredstava za isplatu naknade poslaničkog dodatka.

Nakon što je usvojen zapisnik sa 12.sednice članovi Opštinskog veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2017 godinu i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Zatim su doneli jednoglasno Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac. Nakon toga su članovi opštinskog veća usvojili Kadrovski plan Opštine Bački Petrovac za 2017 godinu, Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2015/2016 godinu i Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” Maglić, Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2015/2016 godinu i Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016 godinu i Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ za 2016 godinu, Program poslovanja Finansijskog plana za 2016 godinu II izmena i Plansko izveštajne tabele za ustanove primerne zdravstvene zaštite za period od 01.01 – 30.01.2016.godine, Program poslovanja preduzeća za 2017. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac i Program poslovanja preduzeća za 2017. godinu JP za KSP „Komunalac“ Maglić te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

 Članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2016 godinu – po kvartalima. Nakon toga su utvrđeni predlozi Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje. Zatim je data saglasnost na Kontrolne liste Inspekcije za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac i doneto je jednoglasno rešenje o visini naknade za rad likvidacionom upravniku JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac – u likvidaciji“ Bački Petrovac u visini od 15.000,00 dinara mesečno. Jednoglasno su doneta i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve zbog obezbeđivanja sredstava za isplatu realizacije ugovora i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve zbog obezbeđivanja sredstava za isplatu naknade poslaničkog dodatka.

Predsednik opštine Srđan Simić je 13. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 19.decembra 2016. godine u 12,30h.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика