Izveštaj sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 23.01.2017. godine sazvao 16. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:          

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac u likvidaciji,

2. Donošenje Plana javnih nabavki direktnih korisnika Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu ( materijal za ovu tačku dnevnog reda će biti dostavlјen u štampanoj formi ),

3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac,

4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje,

5. Razmatranje mišlјenja Opštinskog pravobranioca o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac ( posl. br. M1/17, M 2/17 i M 3/17 )

6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac

7. a) Donošenje Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

    b) Utvrđivanje i raspisivanje Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

8. Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,

9. Razmatranje i davanje saglasnosti na Plan rada saobraćajne inspekcije Opštinske uprave Bački petrovac za 2017. godinu i kontrolnih lista.

10. Donošenje odgovarajućih akata vezanih za suosnivanje JP Zavod za urbanizam Vojvodine ( materijal za ovu tačku dnevnog reda biće podelјen na samoj sednici Opštinskog veća ),

11. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac

12. Pitanja i predlozi.

Članovi Opštinskog veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac u likvidaciji  i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim su doneli Plan javnih nabavki direktnih korisnika Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu. Nakon toga su članovi opštinskog veća utvrdili predlog Odluke o izmeni Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac i predlog Odluke   o izmenama Odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje i predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Jednoglasno je donet i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanjana nivou opštine Bački Petrovac i raspisan Javni poziv za sufinasiranje za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017.godini. Zatim su članovi opštinskog veća jednoglasno doneli Program korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu te dali saglasnost na Plan rada saobraćajne inspekcije Opštinske uprave Bački Petrovac za 2017. godinu i kontrolnih lista iz oblasti puteva i drumskog saobraćaja. Nakon toga je jednoglasno donet zaključak kojim su članovi opštinskog veća dali saglasnost da opština Bački Petrovac postane suosnivač Javnog Preduzeća „Zavod za urbanizam Vojvodine“ i da Skupština opštine Bački Petrovac donese odluku o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad. Utvrđen je i predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i prosledili Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.

Predsednik opštine Srđan Simić je 16. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 23.januara 2017. godine u 12,00h.

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика