Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiPredsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 08.02.2017. godine sazvao 17. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:                             

- usvajanje zapisnika sa 15. i 16. sednice opštinskog veća

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2016.godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac,

2. Razmatranje  i donošenje odluke povodom zahteva za izmene u cenovniku komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac,

3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja za 2016. godinu JP za KSP „Komunalac“ Maglić,

4. Razmatranje i usvajanje Informacije o radu i stanju bezbednosti na području PS Bački Petrovac, 

5. Razmatranje i donošenje Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017. godinu

                      a) za polјočuvarsku službu

                      b) za nabavku goriva za automobile,

6. Razmatranje i donošenje rešenja o raskidu ugovora o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemlјišta zaklјučenog između opštine Bački Petrovac i d.o.o. „Paks“ Novi Sad,

7. Razmatranje i donošenje Programa monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017 – 2018 godinu,

8. Razmatranje i donošenje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017 – 2018 godinu,

9. Razmatranje i donošenje Pravilnika o načinu vođenja evidencije komisija i drugih radnih tela organa opštine Bački Petrovac,

10. Razmatranje i donošenje Rešenja o imenovanju članova Saveta za zapošlјavanje Opštine Bački Petrovac,

11. Razmatranje i donošenje drugostepenih rešenja povodom žalbi na rešenja Odseka za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda Opštine Bački Petrovac :

a) BPP Biogas d.o.o. Bački Petrovac,

b) BPP Bioenergy d.o.o. Bački Petrovac,

c) AŠ Bioplin 01 Aleksa Šantić

d) AŠ Bioplin 02 Aleksa Šantić

e) AŠ Bioplin 03 Aleksa Šantić

f) ST Bioplin 01 Stanišić

g) ST Bioplin 02 Stanišić

h) BPST ST d.o.o. Stanišić

i) BPST ST d.o.o. Bogojevo

j) BO Bioplin 01 d.o.o. Bogojevo

k) BO Bioplin 02 d.o.o. Bogojevo

12. Razmatranje Izveštaja medijskih kuća o utrošenim sredstvima za proizvodnju medijskih sadržaja, u 2016 godini,

13. Razmatranje i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za obezbeđivanje neophodnih sredstava za realizaciju projekta.

Nakon što su članovi Opštinskog veća jednoglasno usvojili zapisnike sa 15. i 16. sednice opštinskog veća usvojeni su i Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2016.godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac i Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2016. godinu JP za KSP „Komunalac“ Maglić,  i prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim je data saglasnost na izmene u cenovniku komunalnih usluga JKP “Progres” Bački Petrovac. Nakon toga su članovi opštinskog veća usvojili Izveštaj o radu i stanju bezbednosti na području PS Bački Petrovac te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Jednoglasno je doneta dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017. godinu za poljočuvarsku službu i za nabavku goriva za automobile. Zatim su članovi opštinskog veća jednoglasno doneli Rešenje o raskidu ugovora o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta zaključenog između opštine Bački Petrovac i d.o.o. „Paks“ Novi Sad. Nakon toga su jednoglasno od strane članova opštinskog veća doneti Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017 – 2018 godinu, Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017 – 2018 godinu kao i Pravilnik o načinu vođenja evidencije komisija i drugih radnih tela organa opštine Bački Petrovac. Jednoglasno su doneta i drugostepena rešenja povodom žalbi na rešenja Odseka za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda Opštine Bački Petrovac i to BPP Biogas d.o.o. Bački Petrovac, AŠ Bioplin 01 Aleksa Šantić, AŠ Bioplin 03 Aleksa Šantić, ST Bioplin 01 Stanišić, ST Bioplin 02 Stanišić, BPST ST d.o.o. Stanišić, BPST ST d.o.o. Bogojevo, BO Bioplin 01 d.o.o. Bogojevo i BO Bioplin 02 d.o.o. Bogojevo. Izveštaji medijskih kuća o utrošenim sredstvima za proizvodnju medijskih sadržaja  u 2016 godini su vraćeni medijskim kućama kako bi se  podneli u propisanoj formi tj.na propisanim obrazcima kako je traženo u tekstu konkursa odnosno ugovora kojim su dodeljena sredstva za sufinansiranje medijskih projekata. Jednoglasno je doneto i rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za obezbeđivanje neophodnih sredstava za realizaciju projekta, uspostavljanje video nadzora u OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i PU „Včielka“ Bački Petrovac.

Predsednik opštine Srđan Simić je 17. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 08.februara 2017. godine u 10,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика