Izveštaj sa 27. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 24.06.2013. godine sazvao 27. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Pavel Žilaji i Branislav Kevenski.
Odsutni: Miroslav Čeman.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, i Dušan Govorčin, zatim sekretar Mesne zajednice Maglić Mile Nišić, sekretar Mesne zajednice Kulpin Zlatko Harminc, Jaroslav Spevak JKP “Progres” Bački Petrovac i Ondrej Bovđiš v.d.direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 24. i 25. sednice Opštinskog veća opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja policijske stanice Bački Petrovac za 2012 godinu;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stanju izgrađenosti kanalizacije u Mesnoj zajednici Bački Petrovac i Mesnoj zajednici Kulpin, JKP-a „Progres“ Bački Petrovac;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stanju izgrađenosti kanalizacije u Mesnoj zajednici Maglić;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2013.godinu;
5. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva i dopune zahteva za zaključenje ugovora o konstituisanju prava prelaznosti Elektrovojvodine d.o.o Novi Sad preko parcela u vlasništvu opštine Bački Petrovac u k.o.Gložan;
6. Razmatranje i utvrđivanje Zaključka Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac o pritužbi stanara stambeno-poslovne zgrade u ulici Hmeljova br.2 u Bačkom Petrovcu;
7. Razmatranje Zaključka o utvrđivanju potreba za rešenje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje i donošenje rešenja o dopunama rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika;
9. Razmatranje i donošenje rešenja o upotrebi sredstvava tekuće budžetske rezerve;
10. Pitanja i predlozi.

Nakon usvajanja zapisnika sa 24. i 25. sednice Opštinskog veća pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada su u pitanju, prva, druga, treća i četvrta tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj policijske stanice Bački Petrovac za 2012 godinu, Izveštaj o stanju izgrađenosti kanalizacije u Mesnoj zajednici Bački Petrovac i Mesnoj zajednici Kulpin, zatim Izveštaj o stanju izgrađenosti kanalizacije u Mesnoj zajednici Maglić i Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2013. godinu, te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i davanje saglasnosti. Povodom pete tačke dnevnog reda je opštinsko veće jednoglasno donelo odluku da se zaključi ugovor o konstituisanju prava prelaznosti Elektrovojvodine d.o.o Novi Sad preko parcela u vlasništvu opštine Bački Petrovac u k.o.Gložan. O sedmoj tački dnevnog reda je opštinsko veće odlučilo da će predlog razmatrati nakon što stanari ove zgrade formiraju skupštinu stanara. Zaključak o utvrđivanju potreba za rešenje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Bački Petrovac će se razmatrati na nekoj od sledećih sednica veća nakon dopune obrazloženja istog. Povodom osme i devete tačke dnevnog reda opštinsko veće je sa 4 glasa ZA i sa jednim uzdržanim glasom donelo Rešenje o dopunama rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika kao i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i 27 sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 24. juna 2013. godine.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика