Izveštaj sa 28. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 09.07.2013. godine sazvao 28. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Branislav Kevenski,Vladimir Sikora, Pavel Žilaji.
Odsutni: niko.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, i Dušan Govorčin ,zatim Bovđiš Ondrej v.d.direktor direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac, Aleksandra Arsenin, direktor centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac, Opštinski javni pravobranilac Rašeta Katarina, Nebojša Stojisavljević predstavnik Komisije za bezbednost opštine Bački Petrovac i Tatiana Milina Turanova Inspektor za zaštitu životne sredine.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- Usvajanje Zapisnika sa 26. i 27. sednice opštinskog veća
1. Razmatranje Zapisnika o izvršenom redovnom nadzoru u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac br.038-038-10/2013-02;
2. Razmatranje dopune informacije o realizaciji investicija u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu;
3. Razmatranje i odlučivanje povodom žalbe na Rešenje br. 501-35/2013-04 Inspekcije za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za odlaganje iseljenja koji je podnela Mrdak Vinka iz Bačkog Petrovca ;
5. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za rešavanje pitanja nužnog smeštaja koji je podnela Nikolić Nevenka iz Kulpina;
6. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za jednokratnu novčanu pomoć koju je podneo Jovanović Momčilo iz Kulpina;
7. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za jednokratnu novčanu pomoć koju je podnela Mandić Veronika iz Gložana;
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansijsku pomoć koju je podnela porodica Stanković iz Bačkog Petrovca;
9. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva Popadić Marije iz Novog Sada;
10. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva Popadić Živka iz Novog Sada;
11. Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
12. Razmatranje i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2014 -2019 godine;
13. Pitanja i predlozi.

Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda načelnik opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci je informisao članove veća o kontroli izvršenja naloženih mera po Zapisniku o redovnom nadzoru u opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac od strane upravnog inspektora dana 27.06.2013.godine. Povodom druge tačke dnevnog reda jednoglasno je doneta odluka da se ova tačka povuče sa dnevnog reda do dopune dodatnih informacija nakon čega će se razmatrati. Potom su članovi opštinskog veća jednoglasno doneli Rešenje kojim se usvaja Žalba Pilipov Eve i ukinuli Rešenje Inspekcije za zaštitu životne sredine od 23.05.2013.godine. Zatim je usvojen zahtev Mrdak Vinke za odlaganje iseljenja iz stana u ulici Maršala Tita br.6 do 01.02.2014.godine. Dalje je od strane opštinskog veća odbijen zahtev Nikolić Nevenke za rešavanje stambenog pitanja, obzirom da trenutno nema praznih stanova na kojima je korisnik opštine Bački Petrovac. Zatim je jednoglasno donet zaključak kojim se odbija molba Jovanović Momčila za jednokratnu novčanu pomoć jer ne ispunjava zakonske uslove za odobravanje iste. Opštinsko veće je jednoglasno usvojilo molbu Mandić Veronike iz Gložana radi potrebne sanacije na kući i odobrilo joj novčani iznos od 30.000,00 dinara na teret budžeta opštine Bački Petrovac. Povodom osme tačke dnevnog reda od strane opštinskog veća jednoglasno je donet Zaključak da se porodici Stanković iz Bačkog Petrovca obezbedi maksimalni mogući novčani iznos iz budžeta Opštine Bački Petrovac radi lečenja Stanković Aleksandra u bolnici u Avstriji. Kada je u pitanju deveta i deseta tačka dnevnog reda gde se odlučivalo povodom zahteva za odgovor na uloženu žalbu na rešenje o utvrđivanju samodoprinosa i zahteva za obustavu daljnih zaduživanja i potraživanja po osnovu spornog samodoprinosa do rešavanja po uloženoj žalbi, koji je podneo Popadić Živko i Popadić Marija iz Novog Sada, opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak da se zahtevi odbiju do okončanja rešavanja po žalbi. Nakon toga jednoglasno je od strane opštinskog veća donet je Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2013.godinu i jednoglasno doneto Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu lokalnog akcionog plana za mlade za period 2014 – 2019 godine.
Obzirom da nije bilo pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i 28 sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 09. Jula 2013. Godine u 19,15h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика