Izveštaj sa 3. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 15.07.2016. godine sazvao 3. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, zamenik predsednika Opštine Brna Jan i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Bojanić Predrag,Anušjak Milan, Werle Karol i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 2.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i usvajnje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac,

2. Razmatranje i usvajanje Informacije o privatizaciji ustanove Informativni centar – radio Petrovac, Bački Petrovac,

3. Razmatranje Rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,

5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,

6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP„Komunalac“ Maglić,

7. Razmatranje utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP„Komunalac“ Maglić,

8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

9. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

10. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac

11. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac

12. Razmatranje i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

13. Razmatranje i donošenje odluke povodom žalbe koju je podneo Fejđi Vladimir iz Bačkog Petrovca na Rešenje komunalnog inspektora Opštine Bački Petrovac,

14 Razmatranje i donošenje odluke povodom žalbe koju je podneo Marčok Jana iz Bačkog Petrovca na Rešenje komunalnog inspektora Opštine Bački Petrovac,

15. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora “Direkcije za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac

16. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora “Direkcije za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac

 Nakon što je usvojen zapisnik sa 2.sednice Opštinskog veća  utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac, te je isti prosleđen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Nakon razmatranja informacije o privatizaciji ustanove Informativni centar – radio Petrovac, Bački Petrovac  i  Rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac članovi opštinskog veća su doneli zaključak da je Ugovor o zakupu zaključen između Radio Petrovec d.o.o.Bački Petrovaci i Slovačkog vojvođanskog pozorišta  ništav jer nije u skladu sa članom 34.Zakona o javnoj svojini sproveden postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, prilikom davanja u zakup dela objekta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac kao i zato što je suprotan članu 4. Odluke o pribavljanju, upravljanju i korišćenju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac jer nosilac prava korišćenja na objektu u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac Slovačko vojvođansko pozorište nije pribavilo prethodnu saglasnost Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za davanje u zakup nepokretnosti. Takođe su utvrđeni  predlozi Rešenja razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac , Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP„Komunalac“ Maglić , Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP„Komunalac“ Maglić, Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac  i isti prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje .Nakon toga su članovi opštinskog veća doneli Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac kao i drugostepena rešenja kojima se odbijaju  žalbe Marčok Jana i Fejđi Vladimira i potvrđuju prvostepeno rešenje građevinskog inspektora Opštine Bački Petrovac u predmetu uklanjanje privremenog objekta na javnoj površini Opštine Bački Petrovac.Dalje su članovi opštinskog veća utvrdili predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora “Direkcije za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora “Direkcije za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje.

 Predsednik opštine Srđan Simić je 3. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 15.jula 2016. godine u 15,00h.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика