Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 15.07.2021. godine održana je 33. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu zamenika predsednice Opštinskog veća Srđana Simića.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutni: Jasna Šproh, Jana Zabunov i Gavra Govorčin.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 29. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 11.06.2021. godine, zapisnika sa 30. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 15.06.2021. godine, zapisnika sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 19.06.2021. godine i zapisnika sa 32. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 05.07.2021. godine;

1. Razmatranje Programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JKP „Komunalac“ Maglić za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;;

3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog ;

4. Razmatranje Zahteva PU „Včielka“ Bački Petrovac broj 243/2021 od 29.06.2021. godine za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama, te donošenje zaklјučka povodom istog;

5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja kojim se određuje visina dnevnice predsednika i članova Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta;

6. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

7. A) Razmatranje predloga, te donošenje Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u Opštini Bački Petrovac za 2021. godinu;
B) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
V) Razmatranje predloga i raspisivanje javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2021. godini;

8. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće buđetske rezerve;

9. Pitanja i predlozi

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom petrovcu za 2022. godinu, i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JKP „Komunalac“ Maglić za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Godišnji izveštaj lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda donet je Zalјučak, kojim se usvaja zahtev PU „Včielka“ Bački Petrovac za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama br. 243/2021 od 29.06.2021. godine, i utvrđuje veći broj dece u vaspitnim grupama PU „Včielka“ bački Petrovac, u skladu sa navedenim zahtevom.
Povodom 5. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje, kojim se određuje visina dnevnice predsednika i članova Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta.
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je: Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u Opštini Bački Petrovac za 2021.godinu, Odluku o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu i raspisalo javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2021. godini.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tkuće budžetske rezerve.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,38 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика