Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o visini stope poreza na imovinu u Opštini Bački Petrovac,
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje i donošenje Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
6. Razmatranje i donošenje Rešenja o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u Opštini Bački Petrovac,
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 25.11.2013. godine sazvao 37. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora i Branislav Kevenski.

Odsutni: Pavel Žilaji.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red
1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o visini stope poreza na imovinu u Opštini Bački Petrovac,
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje i donošenje Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
6. Razmatranje i donošenje Rešenja o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u Opštini Bački Petrovac,


Kada je u pitanju, prva tačka dnevnog reda rukovodilac odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštine Bački Petrovac je kratko obrazložio razloge za donošenje Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac koji proizilaze iz Zakona o porezima na imovinu, nakon čega su članovi opštinskog veća jednoglasno ovu odluku prihvatili i uputili Skupštini opštine na dalje razmatranje i donošenje. Povodom druge tačke dnevnog reda rukovodilac odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštine Bački Petrovac je obrazložio razloge za donošenje Odluke o visini stope poreza na imovinu u Opštini Bački Petrovac kojom se dosadašnja stopa poreza na imovinu na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige sa 0,4% umanjuje na 0,36% jeste namera da se na ovaj način doprinese rasterećenju privrede za 20%. Dosadašnja stopa poreza na imovinu na prava na zemljištu obveznika koji ne vodi poslovne knjige sa dosadašnje stope koja je iznosila 0,3% umanjuje se na 0,2% a stopa poreza na imovinu na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige osim na zemljištu sa dosadašnje progresivne stope od 0,4% umanjuje se na 0,25%, dok progresivnost ostaje i dalje u iznosima koje važe u tekućoj godini, nakon čega je Opštinsko veće jednoglasno usvojilo ovu Odluku, te istu uputio Skupštini Opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje. Članovi opštinskog veća su usvojili i Odluku o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu kao i Odluku o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Opštine Bački Petrovac u kojoj odluci je pre svega izmenjen način utvrđivanja korisne površine nepokretnosti u odnosu na dosadašnji način. Podnošenjem novih obrazaca prijave poreza na imovinu (PII-2) jednostavno bi se uredilo pitanje imovine koja predstavlja osnov za oporezivanje za sve građane Opštine Bački Petrovac. Rok za dostavu novih prijava je 31.03.2014. godina. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su jednoglasno doneli Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac i Rešenje o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u Opštini Bački Petrovac.
 Predsednik opštine Pavel Marčok je 37. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 25. novembra 2013. godine u 15,15h.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика