Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu,
2. Razmatranje Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu,
3. Razmatranje nacrta Odluke o izmeni Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
4. Razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 20.12.2013. godine sazvao 38. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora i Branislav Kevenski.
Odsutni: Pavel Žilaji.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič i Boško Bogunović.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

1. Razmatranje Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu,
2. Razmatranje Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu,
3. Razmatranje nacrta Odluke o izmeni Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
4. Razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
5. Razmatranje Statuta JKP „Komunalac“ Maglić,
6. Razmatranje cenovnika JKP „Komunalac“ Maglić,
7. Razmatranje nacrta Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
8. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
9. Razmatranje predloga Rešenja o obrazovanju Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
10.  Razmatranje Zaključka Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ broj 389/2013 od 25. novembra 2013. godine,
11.  Razmatranje predloga Odluke o osnivanju Saveta roditelja Opštine Bački Petrovac,
12.  Razmatranje Lokalnog akcionog plana za mlade 2014-2019,
13.  Razmatranje predloga Pravilnika o izmenama Pravilnika o personalnom asistentu detetu,
14.  Razmatranje Pravilnika o načinu primene odredaba propisa o službenoj upotrebi jezika i pisama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
15.  Razmatranje i donošenje Rešenja za zaključenje Ugovora o davanju na korišćenje terenskog vozila Lada Niva Policijskoj stanici Bački Petrovac,
16.  Razmatranje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i održanoj licitaciji od 06.12.2013.godine,
17.  Razmatranje Pravilnika o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o unhutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
18.  Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi,
19.  Izmene Rešenja o raspodeli buddžetskih sredstava namenjenin NVO, sportu i kulturi,
20.  Pitanja i predlozi.

Kada su u pitanju, prva i druga tačka dnevnog reda jednoglasno su usvojeni program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu i program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu, te su isti upućeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i usvajanje. Članovi opštinskog veća su usvojili i Odluku o izmeni Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama te prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje. Dalje je jednoglasno od strane članova veća usvojen i Statut JKP „Komunalac“ Maglić. U nastavku sednice jednoglasno je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JP KSP „Komunalac“ Maglić a koji cenovnik komunalnih usluga će se primenjivati od 1 januara 2014. godine. Zatim je jednoglasno usvojena Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu i Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, te su upućeni Skupštine Opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje. Dalje su članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac doneli Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac a koji Savet će obavljati savetodavne poslove u vezi sa upravljanjem migracijama na teritoriji Opštine Bački Petrovac u sledećem sastavu: Miroslav Čeman – zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac za predsednika, Aleksandra Arsenin – direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac član, Jan Vozar – načelnik Policijske stanice Bački Petrovac član, Miluška Ponjigerova – predstavnica NSZ član i Rastislav Labat – poverenik za izbeglice i predstavnik Opštinske uprave član. Povodom Zaključka Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Opštine“ Bački Petrovac Opštinsko veće je u skladu sa članom 27. st. 5. Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta donelo Rešenje o formiranju radne grupe za izradu odluke povodom zahteva d.o.o. „NEL“ iz Bačkog Petrovca nakon čega će ta odluka biti dostavljena Opštinskom veću na razmatranje. Takođe je doneta Odluka o osnivanju Saveta roditelja Opštine Bački Petrovac kao i Pravilnik o izmenama Pravilnika o personalnom asistentu deteta. Prihvaćen je predlog Lokalnog Akcionog plana za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2014-2019. godine te je isti upućen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Nakon toga članovi Opštinskog veća su doneli Rešenje da predsednik Opštine Bački Petrovac zaključi Ugovor o davanju na korišćenje terensko vozilo LADA NIVA, Policijskoj stanici Bački Petrovac. Članovi veća su prihvatili i Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i održanoj licitaciji od 06.12.2013. godine. Zatim, donet je Pravilnik o prvim izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac kao i Rešenje o izmeni Rešenja o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture, NVO i sportu i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
      Predsednik opštine Pavel Marčok je 38. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 20. decembra 2013. godine u 18,15h.

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика