Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 09.02.2018. godine održana je 42. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

  • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 29.01.2018. godine.

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
a) Dogradnja i adaptacija objekta PU Včielka u Kulpinu;
b) Uspostavlјanje videonadzora u predškolskoj ustanovi „Včielka“ Maglić i predškolskoj ustanovi „Včielka“ Kulpin;
v) Uspostavlјanje videonadzora raskrsnice ulica Kolarova, Lenjinova i Masarikova u Bačkom Petrovcu;
2. Razmatranje predloga za izmenu Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenjivanje programa udruženja Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o dodeli sredstava za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje javni interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga Aneksa Ugovora o godišnjoj članarini Regionalne razvojne agencije Bačka DOO Novi Sad za 2018. godinu, te davanje saglasnosti predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje istog;
6. Razmatranje Informacije MOMS Petrovec o nenamenskom utrošku budžetskih sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o upotrbi tekuće budžetske rezerve, kojima se

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšt usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 1.350.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 63 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 8 – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, projekat: 2001 – P1 „Dogradnja i adaptacija objekta PU Včielka u Kulpinu“, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti,  za  obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta;

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšt usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva  odobrava upotreba sredstava u iznosu 180.000,00 dinara za otvaranje i povećanje aproprijacije 64.1  u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 8 – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, projekat: 2001 – P5 „Uspostavlјanje videonadzora u predškolskoj ustanovi „Včielka“ Maglić i predškolskoj ustanovi „Včielka“ Kulpin“, ek. klasifikacija 512 – Mašine i oprema,  za  obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta;

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšt usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 428.000,00 dinara za otvaranje i povećanje aproprijacije 62.1  u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, projekat: 0701 – P12 „Uspostavlјanje videonadzora raskrsnice ulica Kolarova, Lenjinova i Masarikova u Bačkom Petrovcu“, ek. klasifikacija 512 – Mašine i oprema,  za  obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši izmena Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu, i to: dodaje se nabavka radova pozicija 1.3.22 – USPOSTAVLjANјE VIDEONADZORA U PU „VČIELKA“ – MAGLIĆ I PU „VČIELKA“ – KULPIN I USPOSTAVLjANјE VIDEONADZORA RASKRSNICE ULICA KOLAROVA, LENјINOVA I MASARIKOVA. Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.100.000,00“ dinara. Veći deo rashoda po ovoj javnoj nabavci realizovaće se u 2018. godini.    

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenjivanje programa udruženja Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o dodeli sredstava za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje javni interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac, u predloženom tekstu.

Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje Aneksa Ugovora o godišnjoj članarini Regionalne razvojne agencije Bačka DOO Novi Sad za 2018. godinu, u predloženom tekstu.

Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac zahteva od Matice slovačke u Srbiji, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, ul. Maršala Tita br. 18, da u roku od 7 dana od dana prijema ovog zaklјučka dostavi pisani izveštaj sa dokazima o namenskom utrošku sredstava dodelјenih na račun br. 840-2616763-49 u iznosu od 140.000,00 dinara, na osnovu Ugovora zaklјučenog između Opštine Bački Petrovac i Mesnog odbora Matice slovačke Bački Petrovac br. 016-1/139-2017-21 od 11.05.2017. godine.

Povodom 7. tačke dnevnog reda vodila se kratka diskusija u vezi članova delegacije Opštine Bački Petrovac koja će ići u zvaničnu posetu partnerskom gradu „Kirchheim unter Teck“ u maju mesecu tekuće godine.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,55 časova.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize