Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 12.03.2018. godine održana je 44. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Sednici nije prisustvovao Milan Anušjak – opravdano.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Finansijskog izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Programa rada i Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma zdravlјa Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Doma zdravlјa Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac u 2017. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Poslovnog i inovativnog centra DOO Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
10. a) Razmatranje Izveštaja rada i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje Izveštaja o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
13. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
14. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
15. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
16. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
17. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu organa i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i aktivnostima organa i Finansijski izveštaj o poslovanju Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu i Program rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Doma zdravlјa Bački Petrovac za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Doma zdravlјa Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti. Ujedno je donet i Radni zaklјučak kojim se obavezuje direktorka Doma zdravlјa Bački Petrovac da na mesečnom nivou obaveštava Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac o problemima u radu doma zdravlјa, kako bi se omogućilo blagovremeno reagovanje osnivača u saradnji sa organima viših nivoa vlasti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac u 2017. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Poslovnog i inovativnog centra DOO Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2017. godinu i Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu i Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu i Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj rada i Finansijski izveštaj Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se daje saglasnot na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac br. 551-50/2018-04 od 27.02.2018. godine, uz primedbu da se u odelјku III Sistematizacija radnih mesta, kod voditelјa slučaja i tehničkog sekretara unese obavezan uslov „poznavanje slovačkog jezika“, kako bi se omogućilo nesmetano vođenje postupka na jeziku slovačke nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi u Opštini Bački Petrovac, imajući u vidu specifičnost delatnosti socijalne zaštite građana.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Saveta za rodnu ravnopravnost Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 17. tačke dnevnog reda vodila se diskusija o potpisanom ugovoru između Opštine Bački Petrovac i EPS, koji se odnosi na izgradnju trafostanice koja će napajati visokonaponskom strujom parcele u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, nakon čega je jednoglasno doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 651.000,00 dinara za otvaranje i povećanje aproprijacije 44.1 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalna delatnost, projekat: 1102 – P6 „TD – 17414 MBTS “Radna zona“ sa pripadajućom SN i NN mrežom u Bačkom Petrovcu, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 12,00 časova.

 

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih