Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 15.03.2018. godine održana je 45. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 13,00 do 14,00 časova.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Član Opštinskog veća Milan Anušjak se nije izjašnjavao zbog nemogućnosti kontaktiranja.
Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Veća je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu;
2. Razmatranje predloga i donošenje zaklјučka o poništavanju Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predloženi dnevni red isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se poništava Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, br. 016-4/34-2018 od 2.03.2018. godine, objavlјen na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac dana 09.03.2018. godine i u nedelјnom listu ,,Hlas Ljudu“ dana 10.03.2018. godine, zbog formalnih i materijalnih nedostataka.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih