Izveštaj sa 46. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 28.03.2018. godine održana je 46. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 13,00 do 14,00 časova.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Veća je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za Javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predloženi dnevni red isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisan Oglas za Javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика