Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 28.03.2018. godine održana je 46. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 13,00 do 14,00 časova.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Veća je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za Javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predloženi dnevni red isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisan Oglas za Javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih