Izveštaj sa 46. - telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 04.06.2014.godine sazvao 46 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je razmotrilo predlog i donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za geodetsko snimanje i izradu katastarsko-topografskog plana na lokalitetu „Vrbara“ u Bačkom Petrovcu. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика