Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 24.06.2014.godine sazvao 48. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. ...
- Usvajanje zapisnika sa 45. i 46(telefonske) i 47(telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje:
- Izveštaja o radu i aktivnostima Mesne zajednice Bački Petrovac u 2013. godini;
- Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu;
- Pregleda finansijskog poslovanja Mesne zajednice Bački Petrovac u 2013. godini;
- Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu;
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 24.06.2014.godine sazvao 48. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac kao i Đorđo Šarić,zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo,zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Branislav Kevenski, zadužen za oblast kulture, infrastrukture i međunarodnu saradnju i Vladimir Sikora, zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku, tehnološki razvoj i  Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede, Katarina Melegova-Melihova zadužena za oblast kulture i školstva i Milena Nišić zadužena za oblast sporta i omladine i društvenu brigu o deci predškolskog uzrasta.

Osim članova veća, sednici su prisustvovali: načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Jan Jovankovič,  Pavel Čanji- direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka, Miroslav Častven- viši saradnik za građevinske radove i nadzor Javnog preduzeća za  Direkcije za izgradnju Opštine Bački Petrovac, Tatjana Milina Turanova-inspektor zaštite životne sredine, Jan Ribovič-predsednik Mesne zajednice Bački Petrovac , Viera Krstovski-v.d. direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta, i Aleksandra Arsenin- direktor Centra za socijalni rad.


Dnevni red:


- Usvajanje zapisnika sa 45. i 46(telefonske) i 47(telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje:
- Izveštaja o radu i aktivnostima Mesne zajednice Bački Petrovac u 2013. godini;
- Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu;
- Pregleda finansijskog poslovanja Mesne zajednice Bački Petrovac u 2013. godini;
- Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu;

2. Razmatranje:
- Izvršenja plana rada  Doma zdravlja“Bački Petrovac“ za 2013. godinu;
- Plana rada Doma zdravlja“Bački Petrovac“ za 2014. godinu;
- Pregleda finansijskog poslovanja Doma zdravlja“Bački Petrovac“ u 2013. godini;


3. Razmatranje:
- Izveštaja o delatnosti Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2013. godinu;
- Finansijskog izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu SVP-a u periodu od 01.01.- 31.12.2013. godine;
- Plana i programa rada SVP-a za  2014. godinu;
- Finansijskog plana SVP-a  za 2014. godinu;

4. Razmatranje:
- Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac  za 2013. godinu;
- Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac  za 2013. godinu;- - Programa rada Centra za socijalni rad-a za  2014. godinu;

5. Razmatranje:
- Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014 godinu ;
- Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014 godinu;

6. Razmatranje:
- Izveštaja o radu i aktivnostima Mesne zajednice Gložan u 2013. godini;
- Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu;
- Pregleda finansijskog poslovanja Mesne zajednice Gložan u 2013. godini;
- Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu;

7. Razmatranje godišnjeg Programa zaštite , uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu; 

8. Razmatranje Mišljenja i predloga Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac  a  u vezi imenovanja direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac. 

9.Razmatranje i usvajanje dopune Plana javnih nabavki za 2014. godinu;

10. Razmatranje nacrta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

11. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti u imovinsko-pravnom smislu za izgradnju privodnog optičkog kabla za RBS Bački Petrovac, investitora „TELENOR“ doo;

12. Razmatranje  nacrta i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac;

13. Razmatranje nacrta i prihvatanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

14.Razmatranje i donošenje Rešenja o prestanku  prava zakupa na neizgrađenom građevinskom zemljištu .

15. Razmatranje i rešavanje po žalbi SZR „ Domaća mlekara“

16. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu D.O.O. „BLOCKX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I EKSPORT-IMPORT“ Bački Petrovac;
17. Razmatranje molbe Stanislava Valentika iz Bačkog Petrovca, Ul. Kvačalova br. 32, radi pružanja materijalne pomoći.

18. Razmatranje molbe Milene Hašaka iz Kulpina, Ul. Radnička br. 27, radi pružanja materijalne pomoći.

19. Razmatranje molbe Bosiljke Gaža iz Bačkog Petrovca Ul. Pavla Đugu br. 60, radi pružanja materijalne pomoći.

20.Razmatranje molbe Ane Mučaji iz Bačkog Petrovca, Ul. Konečna br. 19, radi pružanja materijalne pomoći.

21. Pitanja i predlozi.

Nakon usvajanja zapisnika sa 45,46 (telefonske) i 47 (telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. 
Članovi veća su jednoglasno prihvatili Izveštaj o radu i aktivnostima Mesne zajednice Bački Petrovac u 2013. godini,  Plan  rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu; Pregled  finansijskog poslovanja Mesne zajednice Bački Petrovac u 2013. godini; Finansijski  plan  Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je  jednoglasno prihvatilo   Izvršenje plana rada  Doma zdravlja“Bački Petrovac“ za 2013. godinu, Plan  rada Doma zdravlja“Bački Petrovac“ za 2014. godinu, Pregled  finansijskog poslovanja Doma zdravlja“Bački Petrovac“ u 2013. godini. Po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je  jednoglasno prihvatilo   Izveštaj o delatnosti Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2013. godinu, Finansijski  izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu SVP-a u periodu od 01.01.- 31.12.2013. godine, Plan i program rada SVP-a za  2014. godinu,Finansijski plan SVP-a  za 2014. godinu. U nastavku sednice članovi veća su prihvatili Izveštaj  o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac  za 2013. godinu kao i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac  za 2013. godinu i Program rada Centra za socijalni rad za  2014. godinu. Po četvrtoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno prihvatilo Plan i program  rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014 godinu, a po petoj tačci jednoglasno je prihvatilo Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014 godinu. U nastavku sednice Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je jednoglasno prihvatilo Izveštaj o radu i aktivnostima Mesne zajednice Gložan u 2013. godini, Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu; Pregled finansijskog poslovanja Mesne zajednice Gložan u 2013. Godini i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu. Po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je utvrdilo predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu. Po osmoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno prihvatilo mišljenje i predlog upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac po raspisanom konkursu za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad. U nastavku sednice jednoglasno je usvojena dopuna plana javnih nabavki za 2014. godinu. Po desetoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. U nastavku sednice veće je dalo  saglasnost u  imovinsko-pravnom odnosu za izgradnju privodnog optičkog kabla za RBS Bački Petrovac, investitora „TELENOR“ doo. Po dvanaestoj tačci dnevnog reda  jednoglasno donelo Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac. Po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac. Po četrnaestoj tačci dnevnog reda veće je jednoglasno donelo Rešenje o prestanku prava zakupa na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Odlučivanje po petnaestoj tačci dnevnog reda odloženo je za neku od narednih sednica. U nastavku sednice veće je donelo Odluku o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu doo „BLOCKX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I EKSPORT-INPORT“ Bački Petrovac.
Odlučivanje po sledećoj tačci dnevnog reda je odloženo za neku od narednih sednica. Po osamnaestoj tačci dnevnog reda članovi Opštinskog veća nisu prihvatili molbu Milene Haška iz Kulpina za pružanje materijalne pomoći, dok je odlučivanje po devetnaestoj i dvadesetoj tačci dnevnog reda odloženo za neku od narednih sednica.


 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 48. Sednicu Opštinskog veća završio u 17,50 časova.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac