Izveštaj sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 29.11.2021. godine održana je 49. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalja ,Ondrej Bovđiš Gavra Govorčin.

Opravdano odsutni: Jana Zabunov i Srđan Stojanović.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i:načelnica opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac odeljenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odeljenja za budžet,finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac odelenja za privrdu,urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

1.            A)Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje  zaključka povodom istog;

               B)Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2021/2022 godinu, te donošenje   zaključka povodom istog;

2.            Razmatranje zahteva JKP“Komunalac“ Bački Petrovac  za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika , te donošenje zaključka povodom istog;

3.            Razmatranje predloga te donošenje Rešenja  o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine bački Petrovac;

4.            Razmatranje predloga te donošenje Rešenja  o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

5.            Razmatranje predloga o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021 godinu te donošenje Zaključka povodom istog;

6.            Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2020 godini;

7.            Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu   udruženja u oblasti kulture u 2020.godini,

8.    Pitanja i predlozi

 

             Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim se:

a)  P r i h v a t a    Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2019/2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

b)  P r i h v a t a  Godišnji plan rada OŠ „Žaro Zrenjanin“ Maglić za školsku 2020/2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

           Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak kojim  Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje s a g l a s n o s t na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, broj 565/2021 od 08.11.2021. godine.

           Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneto je R e š e nj e  o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac koje će se objaviti u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.

           Povodom 4.tačke dnevnog reda,doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve i koje će biti objavljeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.

           Povodom 5. tačke dnevnog reda,donet je zaključak Z A K LJ U Č A K da se Vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2021. godinu, i to:

1.   D o d a j e  s e, nabavka dobara pozicija 0015 – NABAVKA AUTOMATIZOVANOG APARATA ZA DIJAGNOSTIKU I ANALIZU URINA ZA POTREBE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.500.000,00“ dinara.

2.    D o d a j e  s e, nabavka radova pozicija 0016 – SEPARAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU VAKUUMSKE KANALIZACIJE ZA NASELJENO MESTO BAČKI PETROVAC Procenjena vrednost bez PDV iznos „4.103.070,00“ dinara.

3.   Nabavka radova, pozicija 0010 – ADAPTACIJA TOALETA ZA UČENIKE U OBJEKTU OŠ JAN AMOS KOMENSKI KULPIN, menja se procenjena vrednost javne nabavke.Procenjena vrednost bez PDV iznos „7.959.600,00“ dinara.

4.   Nabavka radova, pozicija 0009 – ADAPTACIJA OBJEKATA OŠ JAN AMOS KOMENSKI KULPIN - ISPUNJAVANJE USLOVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE, menja se procenjena vrednost javne nabavke.

Procenjena vrednost bez PDV iznos „3.531.228,00“ dinara.

Povodom 6. tačke dnevnog reda, donet je Z A K LJ U Č A K da usvaja Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac, te se predlog upućuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 7. tačke dnevnog reda, donet je Z A K LJ U Č A K da se  usvaja  Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2020. godini, te se predlog upućuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 12,30 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика