Izveštaj sa 49. - telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 30.06.2014.godine sazvao 49 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je razmotrilo ZAHTEV JKP „Progres“  ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVE CENE KOMUNALNIH USLUGA br. 83/2014 od 09.06.2014. godine, te je jednoglasno donelo Rešenje o davanju saglasnosti na nove cene komunalnih usluga JKP “Progres“.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика