Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 04.07.2014.godine sazvao 50 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je nakon razmatranja Finansijskog plana Doma zdravlja“Bački Petrovac“ za 2014 i Izmene Finansijskog plana  Doma zdravlja“Bački Petrovac“ za 2014. Godinu   donelo Zaključak da se Prihvata Finansijski plan  Doma zdravlja“Bački Petrovac“ za 2014. Godinu i Izmene Finansijskog plana  Doma zdravlja“Bački Petrovac“ za 2014. godinu;
Navedeni dokumenti se upućuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac