Izveštaj sa 52. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Članovi veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac i predložili Skupštini Opštine da nakon razmatranja donese Odluku o drugom rebalaljnsu budžeta. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno dalo saglasnost za davanje nepokretnosti u zakup OŠ „Jan Čajak“. U nastavku sednice članovi veća su jednoglasno dali saglasnost Mesnoj Zajednici Maglić za davanje poslovnog prostora u zakup. Po sledećoj tačci dnevnog reda veće je jednoglasno dalo načelnu saglasnost za pokretanje inicijative za zamenu objekta ADPD Maglića i Mesne zajednice Maglić.U nastavku sednice Opštinsko veće je jednoglasno utvrdilo predlog Rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i to za:
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 08.09.2014.godine sazvao 52. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac, Zamenik Predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman kao i Đorđo Šarić,zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo,zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Vladimir Sikora, zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku, tehnološki razvoj i Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede i Milena Nišić zadužena za oblast sporta i omladine i društvenu brigu o deci predškolskog uzrasta.

Osim članova veća, sednici su prisustvovali: načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Jan Jovankovič,Dušan Govorčin.

Nakon usvajanja zapisnika sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac i predložili Skupštini Opštine da nakon razmatranja donese Odluku o drugom rebalaljnsu budžeta. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno dalo saglasnost za davanje nepokretnosti u zakup OŠ „Jan Čajak“. U nastavku sednice članovi veća su jednoglasno dali saglasnost Mesnoj Zajednici Maglić za davanje poslovnog prostora u zakup. Po sledećoj tačci dnevnog reda veće je jednoglasno dalo načelnu saglasnost za pokretanje inicijative za zamenu objekta ADPD Maglića i Mesne zajednice Maglić.U nastavku sednice Opštinsko veće je jednoglasno utvrdilo predlog Rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i to za:
-građevinsku parcelu 6359/7 Leđanac Radoslava iz Novog Sada
-građevinsku parcelu 6360/11 Marčok Jan iz Bačkog Petrovca
i dostavilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Po šestoj tačci dnevnog reda OV je jednoglano utvrdilo predlog Odluke o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Bačkom Petrovcu, Gložanu, Kulpinu i Magliću. Po sedmoj tačci dnevnog reda članovi veća su jednoglasno doneli Zaključak o utvrđivanju
potrebe za rešavanjem stambenih potreba izbeglica na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Po sledećoj tačci dnevnog reda OV je jednoglasno donelo Rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 01 septembra do 31. Decembra 2014 godine. Unastavku sednice Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o obrazovanju organizacionog odbora 26. Petrovačkog maratona. Posledećoj tači dnevnog reda je donelo Zaklljučak da se prima ka znanju bez primedbi izveštaj za davanje materijalne pomoći za 2012 i 2013 godinu od strane odeljenja za buddžet, finansije i poresku adiministraciju i Centra za socijalni rad. U nastavku sednice OV je jednoglasno dalo saglasnost Opštinskom Vatrogasnom savezu Bački Petrovac da se kamion marke TAM 4500 i dve vučne traktorske cisterne ostave na raspolaganje Opštinskom vatrogasnom savezu Bački petrovac, kada budu otpisane u MUP Srbija. U nastavku sednice jednoglasno je donelo Rešenje kojim se uređuje se način utvrđivanja plata izabranih i imenovanih lica u Opštini Bački Petrovac, postavljenih lica od strane Skupštine opštine i Opštinskog veća i Predsednika opštine, zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac i Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti i mesnim zajednicama opštine Bački Petrovac. Po sledećoj tačci dnevnog reda OV je jednoglasno donelo Odluku o umanjenju naknade za uređivannje građevinskog zemljišta privredom subjektu doo „Bapeks društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju , gradnju i promet“ Bački Petrovac.Po četrnaestoj tačci dnevnog reda Opštinsko Veće je donelo zaključak da Opština Bački Petrovac predlaže Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine da se otpočnu pregovori o prenosu svih osnivačkih prava nad Ustanovom Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac. U nastavku sednice OV je utvrdilo visinu naknade po 1ha za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se ostvaruje po osnovu prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na klase. Period zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za katastarske opštine Kulpin i Gložan iznosi 2.godine a za k.o. Bački Petrovac 1. godina. Po šesnaestoj tačci dnevnog reda OV je odobrilo Opštinskom Javnom Pravobraniocu da zaključi vansudsko poravnanje između Opštine Bački Petrovac i Lačok Samuelom iz Gložana radi naknade materijalne štete. Po sedamnaestoj tačci dnevnog reda OV je odobrilo Opštinskom vatrogasnom savezu Zahtev za isplatu dnevnica dežurnim vatrogascima za žetvu 2014 godine. Po poslednjoj tačci dnevnog reda OV je jednoglasno donelo Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve.

 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 52. Sednicu Opštinskog veća završio u 19,30 časova.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика