Izveštaj sa 54. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Nakon usvajanja dnevnog reda sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili  predlog Direkcije za građevinsko zemljište putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine B. Petrovac broj 303-3/2014 od 28.08.2014 godine, kojim se predlaže raskid ugovora o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta zaključeno 07.04.2008 godine između Opštine Bački Petrovac i „Terming“doo a da Opština Bački Petrovac izvrši povraćaj srerdstava uplaćenih na ime zakupa građevinskog zemljišta. 
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 25.09.2014.godine u 17 časova sazvao 54. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok - predsednik Opštine Bački Petrovac, Miroslav Čeman - zamenik predsednika opštine Bački Petrvac, Đorđo Šarić -zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo -zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Vladimir Sikora -zadužen za oblast zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj, Katarina Melegova Melihova- zadužena z oblast kultura i školstvo i Milena Nišić- zadužena za oblast sporta i omladine i društvenu brigu o deci predškolskog uzrasta.
Osim članova veća, sednici su prisustvovali : rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Dušan Govorčin , Jan Jovankovič, Katarina Rašeta opštinski javni pravobranilac, Miroslav Častven viši saradnik za građevinske radove i nadzor Javnog preduzeća „ Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac .
Nakon usvajanja dnevnog reda sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili predlog Direkcije za građevinsko zemljište putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine B. Petrovac broj 303-3/2014 od 28.08.2014 godine, kojim se predlaže raskid ugovora o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta zaključeno 07.04.2008 godine između Opštine Bački Petrovac i „Terming“doo a da Opština Bački Petrovac izvrši povraćaj srerdstava uplaćenih na ime zakupa građevinskog zemljišta. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno odredilo Opštinskom Javnom Pravobraniocu da zaključi vansudsko poravnanje između Opštine Bački Petrovac i Hric Jane iz Bačkog Petrovca radi naknade nematerijalne štete nakon ujeda psa nepoznatog porekla-lutalice, te se daje saglasnost na isplatu oštćenom, U nastavku sednice članovi OV su jednoglasno naložili Centru za socijalni rad Opštine Bački Pertrovac da plati pogrebne troškove podnosiocu molbe Stanislavu Valentiku iz Bačkog Petrovca, Po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno naložilo Građevinskom inspektoru Opštine Bački Petrovac Janu Pažitnaju i Miroslavu Častvenu višim saradniku za građevinske radove i nadzor Javnog preduzeća „ Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac da izađu na teren i procene koliko bi koštalo saniranje zida na stambenom objektu Gaža Bosiljke u ulici Pavla Đugu 60 u Bačkom Petrovcu. Po poslednjoj tačci dnevnog reda jednoglasno je donelo Rešenje kojim Đurik Elenki iz Bačkog Petrovca, odobrava se korišćenje nužnog smeštaja u Kulpinu, u jednoj prostoriji u objektu Mesne Zajednice Kulpin u ulici Maršala Tita. (nekretnine se nalaze u državnoj svojini, korisnik Mesna Zajednica Kulpin.)
 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 54. Sednicu Opštinskog veća završio u 20,10 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика