Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 10.10.2014.godine sazvao 56 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je na osnovu konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodenih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo donelo odluku da Opština Bački Petrovac pristupi izgradnnji i opremanju bunara B-6 na izvorištu u Bačkom Petrovcu.Odobrava se učešće sopstvenih sredstava od 15% 1.876.479.53 dinara od ukupnog iznosa vrednosti projekta bez pdv 12.509.863,50 dinara. 

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac