Izveštaj sa 58. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Članovi veća su jednoglasno prihvatili izveštaj o radu Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i kokmunalne delatnosti opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014 do 30.09.2014. godine, u nastavku sednice Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno utvrdilo predlog Rešenje o imenovanju Viere Krstovski za direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac na period od četiri godine i uputilo skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje, po trećoj tačci dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno utvrdili Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratn
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 27.11.2014.godine u 14 časova sazvao 58. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok - predsednik Opštine Bački Petrovac, Đorđo Šarić -zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo -zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Vladimir Sikora -zadužen za oblast zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj, Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede, Katarina Melegova-Melihova-zadužena za oblast kulture i školstvai i Milena Nišić- zadužena za oblast sporta i omladine i društvenu brigu o deci predškolskog uzrasta.
Osim članova veća, sednici su prisustvovali : Načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci,rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Dušan Govorčin , Jan Jovankovič, Ondrej Bovđiš direktor Javnog preduzeća „ Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
Nakon usvajanja dnevnog reda Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili izveštaj o radu Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i kokmunalne delatnosti opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014 do 30.09.2014. godine, u nastavku sednice Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno utvrdilo predlog Rešenje o imenovanju Viere Krstovski za direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac na period od četiri godine i uputilo skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje, po trećoj tačci dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno utvrdili Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji u Opštini Bački Petrovac Navedeni dokumenti se upućuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, po četvrtoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno prihvatilo izveštaj o radu organizacionog odbora 26. Petrovačkog maratona, u nastavku sednice Opštinsko veće je Odbilo žalbu Zuzane Švonja kao neosnovanu, te su potvrdili Zaključak komunalnog inspektora broj: 355-68/2014-04 od dana 21.10.2014 kao pravilan i na zakonu zasnovan, po šestoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je Odbilo žalbu Zuzane Švonja kao neosnovanu, te su potvrdili Zaključak komunalnog inspektora broj: 355-73/2014-04 od dana 27.10.2014 kao pravilan i na zakonu zasnovan, po sedmoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je odobrilo isplatu novčane naknade po Vansudskom poravnanju pod brojem 352/2014 od dana 01.09.2014. godine zaključenog između Opštine Bački Petrovac i Benka Katarine iz Bačkog Petrovca radi novčane naknade nematerijalne štete nakon ujeda psa nepoznatog porekla-lutalice, u nastavku sednice Opštinsko veće je donelo rešenje o jednokratnoj novčanoj pomoći za Đurik Elenku u iznosu od 8000,00 din,po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je predložilo se da se sarađuje sa opštinama koje su problem pasa lutalica rešile i vidi mogućnost primene istog principa i u našoj opštini, da se sagleda mogućnosat sa pravnog i finansijskog aspekta sterilizacije uhvaćenih pasa lutalica, da se u opštini Bački Petrovac započnu aktivnosti radi realizacije čipovanja svih pasa, u nastavku sednice članovi veća su doneli Rešenje o Odobrenju povraćaja sredstava u budžet AP Vojvodine u iznosu od 114.004,60 dinara, po sledećoj tačci dnevnog reda članovi Opštinskog veća su doneli rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. Godinu,po trinaestoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je donelo rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, po četrnaestoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Odluku o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu OZZ“Zlatno Zrno“,po poslednjoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenje o prvoj izmeni rešenja o raspodeli sredstava namenjenih sufinansirnju manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine.
 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 58. Sednicu Opštinskog veća završio u 16,30 časova.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика