Izveštaj sa 63. - telefonske sednice Opštinskog veća

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 27.02.2015. godine sazvao 63 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Opštinsko veće je na osnovu predloga Akcionog Plana zapošljavanja donelo Zaključak Usvaja se Akcioni Plan zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика