Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 14.06.2021. godine održana je 68. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Mihal Hatala,Gavera Govorčin,Ondrej Bovđiš i Bojana Ilišević.
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:
 
1. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
2. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
3. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
4. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije“Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije“Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
5.   Razmatranje liste kandidata te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke  „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
6. Razmatranje informacije o radu žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2021 godinu;
7.   Razmatranje predloga izmene javnih nabavki, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8.   Pitanja i predlozi;
 
Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se U t  v r đ u j e:  a) predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. b) predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se U t  v r đ u j e:  a) predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. b) predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se U t  v r đ u j e:  a) predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. b) predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
 Povodom 4. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se U t  v r đ u j e:  a) predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. b) predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak  kojim se  U t v r đ u j e   predlog Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke  „Štefan Homola“ Bački Petrovac – Ana Spevak, profesor slovačkog jezika i književnosti iz Bačkog Petrovca ul. Jarmočna  br. 21, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. 
Povodom 6. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se  P r i h v a t a  izveštaj  o radu žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Zaklјučak Vrši se izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu, i to:Nabavka radova, pozicija 0009 – ADAPTACIJA SANITARNOG ČVORA JASLENE GRUPE PREDŠKOLSKE USTANOVE VČIELKA U GLOŽANU, menja se procenjena vrednost javne nabavke. Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.034.799,00“ dinara.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.
 
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,30 časova.
 
NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика