Izveštaj sa 7. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 22.09.2016. godine sazvao 7. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:                          

- usvajanje zapisnika sa 6.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje  i usvajanje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2015/2016 godinu i Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2016/2017 godinu,

2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o dopuni odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o izboru članova Komisije za planove,

4. Razmatranje i utvrđivanje predloga:

 a) Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrov

 b) Rešenja o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

5. Razmatranje i utvrđivanje predloga:

 a) Rešenja o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,

 b) Rešenja o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,

6. Razmatranje Izveštaja Komisije za ocenu projekata iz oblasti zaštite životne sredine,

7. Razmatranje i davanje saglasnosti na izmene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pozorištu Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

8. Razmatranje i usvajanje Analize stanja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bački Petrovac za 2015 godine,

9. Razmatranje i usvajanje Glavnog projekta saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i ulicama za naseljeno mesto Maglić,

10. Razmatranje mišljenja Pravobranioca opštine Bački Petrovac vezano za raskid ugovora o zakupu parcela u radnoj zoni u Bačkom Petrovcu,

11. Razmatranje i donošenje drugostepenog rešenja povodom žalbe Švonja Zuzane iz Kulpina na rešenje Inspektora za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac,

12. Razmatranje  i donošenje:

a)  Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,

b) Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP „komunalac“ Maglić,

c) Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“Bački Petrovac,

13. Razmatranje i utvrđivanje predloga: 

a) Rešenja o razrešenju direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

b) Rešenja o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac.

 Nakon što je usvojen zapisnik sa 6.sednice članovi Opštinskog veća  su jednoglasno usvojili Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2015/2016 godinu i Godišnji plan rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2016/2017 godinu i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim su članovi opštinskog veća razmotrili predlog Odluke o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, predlog Rešenja o izboru članova Komisije za planove gde su predložili za predsednika Komisije Anušjak Milana iz Bačkog Petrovca i članove Benka Petera iz Bačkog Petrovca, Nebojšu Stojisavljevića iz Maglića, Ivanu Tamaš iz Novog Sada koja je predložena od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizami i zaštitu životne sredine u Novom Sadu , Aurelu Šimudvarac Luči iz Novog Sada koja je imenovana od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizamiI zaštitu životne sredine u Novom Sadu, Miroslav Častven iz Bačkog Petrovca i Jan Varga iz Bačkog Petrovca na period od 4 godine i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Jednoglasno su utvrđeni predlozi  Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac kojim je razrešena dužnosti direktora Aleksandra Arsenin i Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac kojim je predložena za vršioca dužnosti direktora Biljana Drakulić, zatim Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP “Progres” Bački Petrovac kojim prestaje funkcija direktora JKP “Progres” Vladimiru Turanu jer je isti podneo ostavku na mesto direktora i Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP “Progres” Bački Petrovac kojim je predložen Kabić Ljubomir iz Novog Sada za vršioca dužnosti direktora JKP “Progres” Bački Petrovac i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Izveštaj Komisije za ocenu projekata iz oblasti zaštite životne sredine nije usvojen iz razloga što većina udruženja koja su predala zahtev za dodelu sredstava iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2016 godinu već dobili sredstva za svoje projekte i rad iz budžeta Opštine Bački Petrovac u aprili mesecu tekuće godine i iz razloga što je trenutna finansijska situacija u Opštini Bački Petrovac problematična zbog povraćaja mesnog samodoprinosa.Takođe nije data saglasnost na izmene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pozorištu Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu jer je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pozorištu Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu donet od strane nenadležnog organa.

 Nakon toga su članovi opštinskog veća jednoglasno usvojili Analizu stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu i Glavni projekat saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i ulicama za naseljeno mesto Maglić, te prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Takođe su članovi opštinskog veća prihvatili i mišljenje Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac u kome je navedeno da su ispunjeni uslovi za raskid Ugovora o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta prostom izjavom volje Opštine Bački Petrovac za zakupce „KMB Beta“ Bački Petrovac i Haška „G&M“ kao i da treba otpočeti pregovore o sporazumnom raskidu Ugovora davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta sa „Agrotrade“ iz Bačkog Petrovca, „Paks“ iz Novog Sada, Bosnić Slobodanskom iz Novog Sada, Triaška Marijanom iz Bačkog Petrovca i „Terming“d.o.o.iz Beograda i predložili pravobranilaštvu da otpočne aktivnosti  na raskidu ugovora sa zakupcima parcela u radnoj zoni u Bačkom Petrovcu na osnovu principa iz podnetog Mišljenja pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac.Nakon toga je doneto drugostepeno Rešenje kojim se odbija žalba Švonja Zuzane iz Kulpina kao neosnovana i potvrđuje se prvostepeno rešenje Inspektora za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac broj 501-23/2016-04 od 17.05.2015 godine kao  pravilno i na zakonu zasnovano. Donet je i Zaključak o ispravci Rešenja o razrešenju članova Nadzornih odbora Javnih preduzeća JKP „Progres“ Bački Petrovac, KSP „Komunalac“ Maglić iz Maglića i „Direkcije za izgradnju opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac koje je Skupština opštine donela dana 19.07.2016 godine. Jednoglasno je utvrđen i predlog Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac kojim je razrešen  dužnosti direktora Adamović Dario i Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac kojim je predložen Pavlis Jan iz Bačkog Petrovca i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Predsednik opštine Srđan Simić je 7. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 22.septembra 2016. godine u 18,00h.

 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика