Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 30.04.2015. godine sazvao 70. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Branislav Kevenski, Gavro Govorčin,Pavel Žilaji i Katarina Melegova Melihova.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Tatiana Milina Turanova- inspektor za zaštitu životne sredine i Katarina Rašeta- opštinski pravobranilac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1.Razmatranje i donošenje zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad dozvoljenog maksimuma ( prilog: račun suficita/deficita i račun finansiranja, mogućnost zaduživanja)
2.Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
3.Razmatranje i donošenje Odluke o sufinansiranju projekta „Uređenje turističkog kompleksa, Lovačkog doma u Bačkom Petrovcu“
4.Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
5.Razmatranje i donošenje Rešenja o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac
6. Razmatranje Izveštaja o kvalitetu vode za piće za sva 4 naseljena mesta Opštine Bački Petrovac
7. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva za odobrenje isplate naknade nematerijalne štete Horvat Zuzani iz Kulpina koji je podneo opštinski pravobranilac Opštine Bački Petrovac
8. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva za odobrenje isplate naknade nematerijalne štete Sabo Mirjani iz Kulpina koji je podneo opštinski pravobranilac Opštine Bački Petrovac
9. Razmatranje Zaključka Saveta za rodnu ravnopravnost

Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju Opštine Bački Petrovac je kratko obrazložio da je opština Bački Petrovac podnela zahtev Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita u iznosu od 19% od dozvoljenog iznosa od 10% prihoda opštine Bački Petrovac u 2015 godini a da bi povećanje fiskalnog deficita bio rezultat javnih investicija. Zatim je jednoglasno doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu dotacije Dobrovoljnom Vatrogasnom društvu Bački Petrovac za isplatu duga za izvedene radove na instalaciji gasnog grejanja vatrogasnog doma u Bačkom Petrovcu.Povodom treće tačke dnevnog reda članovi opštinskog veća su doneli Zaključak da će opština Bački Petrovac sufinansirati projekat „Uređenje turističkog kompleksa Lovačkog doma u Bačkom Petrovcu“ u iznosu od 400.000,00 dinara. Dalje su članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac jednoglasno doneli Rešenje o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i to parcelu broj 1360 k.o Maglić, zakupcu „Telenor“ d.o.o. Novi Beograd za izgradnju antenskog stuba i postavljanje telekomunikacione opreme. Zatim je doneto Rešenje o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac .Dalje je usvojen Izveštaj o kvalitetu vode za piće za sva 4 naseljena mesta Opštine Bački Petrovac. Nakon toga su jednoglasno članovi opštinskog veća odobrili opštinskom pravobraniocu da zaključi vansudsko poravnanje između opštine Bački Petrovac i Horvat Zuzane iz Kulpina radi naknade nematerijalne štete zbog ujeda psa lutalice te dali saglasnost na isplatu u iznosu od 50.000,00 dinara kao i saglasnost za vansudsko poravnanje između opštine Bački Petrovac i Sabo Mirjane iz Kulpina radi naknade nematerijalne štete nastale kao posledica ujeda psa lutalice, te dali saglasnost na isplatu u iznosu od 70.000,00 dinara. Članovi opštinskog veća su prihvatili Zaključak Saveta za rodnu ravnopravnost.
Predsednik opštine Pavel Marčok je 70. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 30.aprila 2015. godine u 17,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика