Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 26.05.2015. godine sazvao 72. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Gavro Govorčin,Pavel Žilaji i Katarina Melegova Melihova.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Vladimir Turan- direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac i Bovđiš Ondrej – direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:
 
 Dnevni red:
1. Razmatranje i donošenje dopune Plana javnih nabavki za 2015 godinu
2. Razmatranje predloga odluke Konsolidovanog završnog računa za 2014 godinu
3. Razmatranje i donošenje tekuće budžetske rezerve
4. Razmatranje i donošenje Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene usluga za celodnevni boravak dece u ustanovi za decu predškolskog uzrasta „Včielka „ Bački Petrovac
5. Razmatranje nacrta Odluke o modelu i metodu privatizacije ustanove Informativni centar Bački Petrovac
6. Razmatranje predloga cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2015 godinu
7. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac
8. Razmatranje i odlučivanje povodom zaključka JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ u vezi obustave naplate stanarine Stanku Kolarskom iz Bačkog Petrovca
9. Razmatranje i odlučivanje povodom zaključka JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ u vezi umanjenja iznosa stanarine Mirjani Pisarev iz Bačkog Petrovca
10. Razmatranje i odlučivanje povodom zaključka JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ u vezi prebijanja duga za neplaćenu stanarinu Mariene Stankovićovej Krivakovej iz Bačkog Petrovca
11. Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015 godinu
12. Razmatranje Odluke o poveravanju poslova pružanja savetodavno – terapijskih i socijalno – edukativnih usluga, Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrova
13. Razmatranje i donošenje Rešenja o obrazovanju tima za sprovođenje Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica
14. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Odluke o pristupanju izradi strategije razvoja sporta u opštini Bački Petrovac
15. Pitanja i predlozi
 
Kada je u pitanju prva i druga tačka dnevnog reda, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju Opštine Bački Petrovac je kratko obrazložio dopunu plana javnih nabavki opštine Bački Petrovac za 2015 godinu kao i odluku o Konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Bački Petrovac za 2014.godinu nakon čega su članovi opštinskog veća jednoglasno ovaj predlog prihvatili i uputili Skupštini opštine na dalje razmatranje i donošenje.Zatim je jednoglasno doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu troškova hidromašinskog i elektroopremanja vakumske stanice br.2 kanalizacione mreže u Bačkom Petrovcu i Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga za celodnevni boravak dece u ustanovi za decu predškolskog uzrasta „Včielka“ Bački Petrovac.Povodom pete tačke dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili nacrt Odluke o modelu i metodu privatizacije ustanove Informativni centar Bački Petrovac, Bački Petrovac i uputili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Dalje su članovi opštinskog veća Opštine Bački Petrovac jednoglasno doneli predlog cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2015 godinu i prihvatili Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JP „direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac. Zatim je data saglasnost da se Kolarski Stanku otpiše dug za neplaćeni iznos stanarine u periodu od 10.maja 2012.godine do danas obzirom da u tom periodu isti nije boravio u stanu br.5 u ul.Masarikovej u Bačkom Petrovcu, zbog nepostojanja uslova za redovno i bezbedno korišćenje.Data je i saglasnost da se Miri Pisarev umanji iznos stanarine za 70 % za korišćenje stana br.6.u zgradi u ulici Masarikovoj br.12 jer navedeni stan ne ispunjava uslove za redovno korišćenje. Takođe i Marieni Krivakovej Stankovićovej je odobreno investiranje u stan br.5 u ulici 14 VUSB br.7-9 , čiji je korisnik, te na taj način omogući prebijanje duga za neplaćenu stanarinu. Nakon toga je donet Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015.godinu i usvojen nacrt Odluke o poveravanju poslova pružanja savetodavno – terapijskih i socijalno – edukativnih usluga, Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i upućen Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje. Članovi opštinskog veća su doneli i rešenje o obrazovanju tima za sprovođenje Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica i prihvatili nacrt Odluke o pristupanju izradi strategije razvoja sporta u opštini Bački Petrovac 2015 – 2020 koji nacrt je prosleđen Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje.
 Predsednik opštine Pavel Marčok je 72. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 26.maja 2015. godine u 11,20h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика