Izveštaj sa 73. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 03.05.2015. godine sazvao 73. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Gavro Govorčin,Pavel Žilaji i Katarina Melegova Melihova.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Aleksandra Arsenin - direktor Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac.


Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje predloga odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“Bački Petrovac
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora zdravstvene ustanov Dom zdravlja „Bački Petrovac“Bački Petrovac
4. Razmatranje i donošenje Rešenja o naknadi licima angažovanim na sprovođenju protivgradne odbrane
5. Razmatranje Zaključka Komisije za srovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
6. Razmatranje Odluke o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Bački Petrovac
7. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Odluke o učešću opštine Bački Petrovac u realizaciji projekta izgradnje podzemnog kabla u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podnela Nikolić Dragica iz Bačkog Petrovca


Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, predsednik opštine Bački Petrovac je kratko obrazložio predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin, nakon čega su članovi opštinskog veća jednoglasno ovaj predlog prihvatili i uputili Skupštini opštine na dalje razmatranje i donošenje. Zatim je jednoglasno utvrđen predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac kao i predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, te su predlozi prosleđeni Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Dalje su članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac jednoglasno doneli Rešenje o naknadi licima angažovanim na sprovođenju protivgradne odbrane i prihvatili Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Nakon toga su jednoglasno članovi opštinskog veća prihvatili predlog Odluke o dopuni odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Bački Petrovac i predlog Odluke o učešću opštine Bački Petrovac u realizaciji projekta izgradnje podzemnog kabla u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu i prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Zahtev Nikolić Dragice iz Bačkog Petrovca da joj se obezbedi nužni smeštaj u objektu tzv.“Stare škole“ u ulici Lava Tolstoja br.1 u Bačkom Petrovcu, opštinsko veće nije odobrilo s obzirom da je pomenuti objekat u vlasništvu Slovačke evangelističke crkve.
Predsednik opštine Pavel Marčok je 73. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 03.juna 2015. godine u 11,00h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика