Izveštaj sa 75. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 22.06.2015. godine sazvao 75. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora,Pavel Žilaji i Katarina Melegova Melihova.

Odsutni: Miroslav Čeman i Gavra Govorčin.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Katarina Rašeta – opštinski pravobranilac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje i utvrđivanje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu
2. Razmatranje informacije o komasaciji u k.o. Bački Petrovac
3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o načinu primene odredaba propisa o službenoj upotrebi jezika i pisma na teritoriji Opštine Bački Petrovac
4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Rešenja o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bački Petrovac putem razmene pod tržišnim uslovima

Članovi opštinskog veća su jednoglasno utvrdili nacrt Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu, te su prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Nakon toga je Dušan Govorčin obrazložio Informaciju o komasaciji u k.o.Bački Petrovac koju su članovi veća prihvatili jednoglasno i prosledili Skupštini opštine na razmatranje. Povodom treće tačke dnevnog reda jednoglasno je usvojen Pravilnik o načinu primene odredaba propisa u službenoj upotrebi jezika i pisma na teritoriji opštine Bački Petrovac. Nakon toga je jednoglasno doneto Rešenje o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac putem razmene pod tržišnim uslovima koje je takođe prosleđeno Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.
Predsednik opštine Pavel Marčok je 75. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 22.juna 2015. godine u 10,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика