Izveštaj sa 76. – telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 26.06.2015.godine sazvao 76 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Opštinsko veće je nakon razmatranja Odluke o dopuni Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar Bački Petrovac, Bački Petrovac, donelo Zaključak da se prihvata Odluka o dopuni Odluke o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar Bački Petrovac, Bački Petrovac, te se navedeni dokument upućuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje po hitnom postupku a u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac pošto bi u slučaju kašnjenja donošenja navedene Odluke nastale štetne posledice po interese građana – pravnih lica Opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика