Izveštaj sa 8. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 10.10.2016. godine sazvao 8. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

                              

- usvajanje zapisnika sa 7.sednice Opštinskog veća

 

1.Odluka o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

2.Razmatranje i odlučivanje povodom Zaključka Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i Oglasa za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac,

4.Razmatranje  i usvajanje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2015/2016 godinu i Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika za školsku 2016/2017 godinu,

5. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Slovačkom vojvođanskom pozorištu,

6. Razmatranje i donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari iz javne svojine Opštine Bački Petrovac – putničkog vozila marke Pežo 406,

7. Razmatranje i odlučivanje povodom Informacije o načinu postupanja u parnicama povodom vraćanja mesnog samodoprinosa i trenutnim obavezama Opštine Bački Petrovac u 2017 godini koju je podnelo Pravobranilaštvo opštine Bački Petrovac.

8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Zaključka o ispravci Rešenja o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac i Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti  direktora Javnog komunalnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.          

Nakon što je usvojen zapisnik sa 7.sednice članovi Opštinskog veća  su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Zatim su razmatrali Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i Oglasa za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac te se usaglasili da početna cena zakupa poljoprivrednog zemljišta iznosi 33.702,00 dinara a period zakupa da je na godinu dana. Jednoglasno su usvojeni i Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2015/2016 godinu i Godišnji program rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika za školsku 2016/2017 godinu i prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim su članovi opštinskog veća dali saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Slovačkom vojvođanskom pozorištu i doneli Rešenje da se pokrene postupak otuđenja pokretne stvari iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i to putnički automobile marke Peugeot 406 u postupku javnog oglašavanja, putem javne licitacije. Povodom Informacije o načinu postupanja u parnicama povodom vraćanja mesnog samodoprinosa i trenutnim obavezama Opštine Bački Petrovac u 2017 godini koju je podnelo Pravobranilaštvo opštine Bački Petrovac članovi opštinskog veća su dali saglasnost na zaključenje sudskih poravnanja u parnicama gde tužioce zastupa  zajednička advokatska kancelarija advokata Milivoja Stepanova, Borisa Štajnera, Vladimira Pantića i Natalije Radivojević, zatim saglasnost na zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja sa produženim rokovima za dobrovoljno ispunjenje Opštine Bački Petrovac uz plaćanje zakonske zatezne kamate obračunate na dan isplate  i saglasnost da u predmetima u kojima tužioci potražuju povraćaj samodoprinosa naplaćen po osnovu poljoprivrede i samostalne delatnosti, da se suprostavlja ovim tužbenim zahtevima i da shodno tome preduzima sve razpoložive procesne radnje kako bi se ishodovala meritorna presuda kojom se odbijaju ovi tužbeni zahtevi a u slučaju nepovoljnog ishoda u prvom stepenu, ovlašćuje se pravobranilaštvo da takve sudske odluke pobija redovnim i vanrednim pravnim lekovima u skladu sa zakonom. Nakon toga je donet Zaključak o ispravci  Rešenja o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac i Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti  direktora Javnog komunalnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac i prosledjen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Predsednik opštine Srđan Simić je 8. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 10.oktobra 2016. godine u 17,30h.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика